Skip to content

Indsats

Nordjyllands grønne kompetencer

Om indsatsen

Mangel på arbejdskraft og grønne kompetencer i arbejdsstyrken må ikke blive en bremseklods for nordjyske virksomheders mulighed for at blive en del af fremtidens grønne væksteventyr eller for Nordjyllands grønne omstilling af erhverv og samfund. BRN vil i et bredt samspil med relevante aktører blive klogere på Nordjyllands grønne kompetencebehov og afsøge mulige handlinger på området, så arbejdskraften tværtimod er gearet til at drive den grønne omstilling i Nordjylland.

Partnere

Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord, forsknings- og uddannelsesinstitutioner, fagbevægelse, erhvervsorganisationer, nordjyske virksomheder, Erhvervshus Nordjylland, Green Hub Denmark m.fl.

Handlinger 

Vi afsøger og igangsætter tiltag i fyrtårnspartnerskabet, der kan være med til at styrke og udvikle arbejdsstyrkens grønne kompetencer med afsæt i CCUS og PtX som forretningsområde.

Vi arbejder for, at Nordjylland får optimale rammer og tilstrækkelig finansiering til udvikling og iværksættelse af relevante tiltag på området i samspil med fyrtårnspartnerskabet.

Vi styrke det fælles vidensgrundlag om Nordjyllands grønne kompetencebehov, bl.a. gennem formidling af resultaterne fra Fremkom 4-analysen og igangsættelse af opfølgende tiltag.

Vi udforsker og igangsætter tiltag, der kan være med til at imødekomme mangel på faglært arbejdskraft, så vi kan indfri Vækstteam Nordjyllands ambitioner om et nordjysk erhvervsfyrtårn og grønt væksteventyr.