Skip to content

Indsats

Højtuddannet arbejdskraft og vækst i SMV’er

Om indsatsen

For at understøtte vækstpotentialet i matchet af højtuddannede og SMV’er, arbejder BRN på flere fronter for at understøtte dette. Her er særligt Vækst via Viden 2.0. et stærkt nordjysk samarbejde, der skal sikre vækst- og udviklingsmuligheder for virksomheder i hele Nordjylland gennem en bedre adgang til højtuddannet arbejdskraft. Målet er 2000 match mellem virksomheder og højtuddannede over tre år.

Partnere

KKR Nordjylland, Erhvervshus Nordjylland, nordjyske jobcentre og erhvervskontorer, erhvervsorganisationer, Arbejdsmarkedskontor  Midt-Nord, a-kasser, AAU, UCN, Dansk Industri m.fl.

Handlinger 

Vi arbejder for, at samarbejdet Vækst Via Viden 2.0 har de bedste rammer til at realisere match-ambitionerne til gavn for de nordjyske virksomheder, herunder ved at skabe adgang til finansiering og matchningsværktøjer.

Vi understøtter et stærkt ejerskab, vidensdeling og et godt rekrutteringssamarbejde blandt Vækst Via Viden partnere, og gør opmærksomhed på de gode resultater, vi opnår i fællesskab.

Vi afprøver og evaluerer effekterne af pilotprojekt om delebilsordning til studiejobs, der skal gøre det lettere for virksomheder at tiltrække studerende og øge studerendes får joberfaring og kendskab til virksomheder i hele Nordjylland.