Skip to content

Indsatsområde

Forsvar

Indsatser

Infrastruktur skaber sammenhæng

Infrastruktur er på mange områder skelettet i vores samfund – uanset om du snakker energi, el, internet og digitalisering eller som oftest transport og mobilitet.

Som det ofte lyder i politiske sammenhænge, så er Danmark for lille til for store forskelle. I både by og på land er det således afgørende, at være koblet på resten af Danmark. Det har stor betydning for bosætning, regional udvikling, beskæftigelse, investeringer og erhvervslivets vilkår.

Derfor er det afgørende, at infrastruktur bredt set – og i hele Danmark – er en driver for udvikling og vækst og ikke en barriere. Bliver infrastruktur en barriere, risikerer det at skævvride landet og svække sammenhængskraften.

Bred infrastrukturaftale
Netop derfor er infrastruktur også af stor politisk interesse. Det var blandt andet tydeligt med den politisk brede infrastrukturaftale på transportområdet, der afsætter 105 mia. kr. frem mod 2035 til udvikling af veje, cykelstier, jernbaner og kollektiv transport.

Aftalen søger således at binde landet sammen og gøre det nemmere og hurtigere at komme fra A til B, da fremkommelighed har stor samfundsøkonomisk betydning i forhold til transport- og spildtid for både borgere og virksomheder.

Morgendagens infrastruktur
Infrastruktur er som sagt mere end veje. El, energi og digitalisering er også afhængig af et forgrenet skelet.

I forhold til grønne ambitioner er det således afgørende, at vi kan producere og transportere grøn strøm derhen, hvor det skal bruges. Samtidig er det også en forudsætning for at kunne opføre og drive de nødvendige CCUS og PtX-anlæg, der tilsigtes en stor rolle i klimakampen, ligesom den generelle elektrificering af samfundet, med elbiler og varmepumper i husstandene, stiller store krav til den grønne infrastruktur.

Med digitaliseringen i eksponentiel vækst, vil vi desuden også se stigende behov i at sikre stabile højhastighedsforbindelser i hele landet. De såkaldte ’sorte huller’ uden forbindelse vil være kraftigt hæmmet i en digital tidsalder, hvor eksempelvis IoT vil fylde mere og mere.

Sådan arbejder BRN med Infrastruktur  

I en region velsignet med velsignet med store, åbne landskaber har vi samtidig større afstande mellem byer og landsbyer. Netop dét er en udfordring i at sikre, at vital infrastruktur når rundt i hele regionen. Og med tanke på, hvor stor påvirkning infrastruktur i dens mange afskygninger har på udvikling og vækst, er området af stor interesse for fællesskabet bag BRN.

Det er eksempelvis problematisk, når 9 ud af 10 nordjyske virksomheder, som er afhængige af Limfjordstunnelen, oplever stigende omkostninger som følge af forsinkelser på godstransport ved Limfjorden. Eller at cirka halvdelen af nordjyske virksomheder, som er afhængige af Limfjordstunnelen, oplever, at den ringe mobilitet begrænser mulighederne for at rekruttere de rette, nødvendige medarbejdere.

Det understreger et presserende behov for at forbedre fremkommeligheden i Nordjylland – noget, der heldigvis er prioriteret i infrastrukturaftalen fra 2021.

På samme måde er det problematisk, når vi ser tegn på, at vi ikke kan koble el-tunge virksomheder eller vedvarende energikilder på vores el-net, og de i stedet opføres andetsteds og trækker investeringer og arbejdspladser med sig. Eller at virksomheder grundet dårlig internetforbindelse ikke kan udnytte deres digitale potentiale som en løftestang for at øge konkurrenceveen.

Det er således med et ønske om lige muligheder og et Danmark i balance, at BRN gennem dialog og samarbejde med en række regionale aktører, arbejder for at belyse og fremme fælles infrastrukturmæssige prioriteter på vegne af et samlet Nordjylland, eksempelvis overfor ministre, Folketingsmedlemmer og andre centrale beslutningstagere.