Skip to content

Indsats

International arbejdskraft og talent

Om indsatsen

Mange virksomheder efterspørger arbejdskraft og internationale profiler og talenter, der kan være med til at styrke deres forretning. Rekruttering fra udlandet og fastholdelse af de internationale medarbejdere med job i Nordjylland kan være en af vejene til at sikre, at mangel på kvalificeret arbejdskraft ikke bliver en hæmsko for nordjyske virksomheders vækst og udvikling.

Partnere

International House North Denmark

Handlinger 

Vi understøtter nordjyske virksomheder og offentlige arbejdspladser i at tiltrække, modtage og fastholde international arbejdskraft og talent gennem medfinansiering af International House North Denmark.

Vi medvirker til at styrke det regionale samarbejde og koordinering om international arbejdskraft på tværs af myndighed, erhvervsservice og bosætning gennem International House North Denmark .

Vi bidrager til promovering af Nordjylland og nordjyske virksomheder som attraktiv karrieredestination overfor efterspurgte internationale målgrupper gennem International House North Denmark.