Skip to content

Business
Region North Denmark

… det er Nordjylland, der arbejder sammen

ny BRN-strategi

#Nordjyllandsstemme

Som en handlekraftig samarbejdsplatform mellem de 11 nordjyske kommuner og Region Nordjylland har vi store ambitioner for Nordjylland. Men vi skal gøre Nordjyllands stemme gældende i langt flere sammenhænge udenfor kommunegrænserne.

Med ny strategi fra 2023 skærper BRN sin interessevaretagende rolle.

TEMA OM ELNETTET

NORDJYLLAND EFTERLYSER PARADIGMESKIFTE

Et robust elnet er vital infrastruktur. Det har afgørende betydning for klimaindsatsen, erhvervs- og vækstmulighederne og ikke mindst sammenhængskraften og den geografiske balance.

Med en elektrificering af samfundet i rasende tempo er der brug for at vi udbygger til fremtiden og ikke kun til de kortsigtede behov. Derfor arbejder BRN for, at der ændres radikalt på den måde, vi i dag udbygger elnettet.

På temasiden kan du læse om BRN’s konkrete indsats, dykke ned i ny rapport om elnettet i Nordjylland og blive klogere på, hvorfor denne dagsorden er af højeste prioritet for Nordjylland.

Nyheder

Valgets alvorlige bagtæppe kræver politisk vedholdenhed

Læs mere

BRN på twitter

Vil du vide mere?