Skip to content

Debat

CO2 – Nordjyllands grønne guld?

Debatindlæg bragt i Nordjyske 15. sep. 2021 af Mogens Christen Gade, formand for BRN

Et ordsprog lyder: hold vennerne tætte, men dine fjender tættere. Lidt sådan forholder det sig med vores helt store klimasynder CO2. For selvom vi nok har allermest lyst til, at CO2’en og dens følgevirkninger forsvandt som dug for solen, kan det måske forvandles til et decideret væksteventyr for nordjyske og danske virksomheder. For selvom klimaforbedringer naturligvis er det primære formål, skal vi heller ikke være blinde for de store potentialer, det bringer med sig for erhvervslivet og for dig som nordjyde. Men hvad er det reelt for et vækstpotentiale, vi kigger ind i?

Grønne løsninger hænger desværre ikke på træerne. De er varer som meget andet – drevet af udbud og efterspørgsel. Og i det her tilfælde er det en efterspørgsel, som vi vil se stige markant de kommende år, i takt med at atmosfæren over vores hoveder blot bliver varmere, og alvoren heraf bliver klarere.

Heldigvis er udbuddet af løsninger også støt stigende. Ved eksempelvis at fange, lagre og endda anvende CO2 (CCUS) åbner vi en sand Pandoras æske af muligheder for vores virksomheder til at gøre den grønne omstilling til et forretningsgrundlag.

For Nordjylland er særligt denne løsning forbundet med store vækstmuligheder. Derfor har Regeringens nedsatte regionale Vækstteams også peget på netop CCUS som et nordjysk erhvervsfyrtårn, da man her var særligt gearet til at forvandle det til vækst og arbejdspladser.

 

 

Vi sidder altså potentielt med ingredienserne til et rendyrket væksteventyr, som vi kan stemple “made in Nordjylland”

Mogens Gade

Formand, BRN

Stærkt nordjysk afsæt
Det forpligter. Men det er samtidig en opgave, vi er klar på at tage på nordjyske skuldre. Med CCUS bygger vi nemlig videre på et stærkt fundament, som blandt andet består af forskning i verdensklasse, et innovativt nordjysk erhvervsliv, der havde landets største vækst i antal grønne jobs og grøn omsætning i årene 2015-2019, og et udpræget samarbejds-DNA på tværs af sektorer, som gør os i stand til meget mere sammen, end hver for sig.

Derfor er vi også i stand til at sætte store mål – eksempelvis som at gøre Nordjylland til ”en international foregangsregion for fremtidens grønne erhverv”, som det lyder i Vækstteam Nordjyllands vision.

Udover at CCUS-teknologierne ifølge Regeringens klimaprogram kan reducere CO2-udledningen til atmosfæren med op mod ti millioner tons i 2030, er der betragtelige økonomiske gevinster.

Et norsk studie har således tidligere estimeret, at eksport af CO2-fangstteknologier til det europæiske i 2030 har en værdi i omegnen af 55-145 mia. DKK og op imod 325 mia. DKK i 2050. Og det er altså blot for det ene ben i CO2-eventyrets treenighed.

Det flugter godt med Dansk Energis vurdering af, at de investeringer, der skal føre til 70 procent reduktion i udledning af drivhusgasser i 2030, skaber 290.000 årsværk.

Vi sidder altså potentielt med ingredienserne til et rendyrket væksteventyr, som vi kan stemple ”made in Nordjylland”. Vi er naturligvis ikke de eneste, der sidder med de ambitioner – og heldigvis for det. Men vi må ikke være beskedne og underspille Nordjyllands rolle – og i særdeleshed ikke vores potentielle rolle.

Christiansborg skal med på vognen
Selvom vi i Nordjylland besidder unikke styrker, ressourcer og viden på området, har vi brug for en statslig ramme, der understøtter det billede, vi er i fuld gang med at vise omverden. Nemlig billedet af et Nordjylland, hvor hjulene allerede kører, og som er med helt fremme i udviklingen og implementeringen af banebrydende grønne løsninger.

Fredag har bestyrelsen i Business Region North Denmark (BRN) – de nordjyske borgmestre og Regionsrådsformanden – fornøjelsen af at mødes med en række nordjyske Folketingsmedlemmer. Her skal vi sammen udforske mulighederne for at gøre CO2 til Nordjyllands grønne guld.

Det er komplekst, og vi forventer på ingen måde, at klimaet reddes denne fredag. Men vi tager forhåbentligt endnu et fælles skridt i den rigtige retning. Jeg glæder mig derfor til at indvie de nordjyske Folketingsmedlemmer i Nordjyllands ambitioner og drøfte, hvordan vi i et politisk fællesskab kan fjerne eventuelle barrierer og i stedet understøtte regionale ambitioner og nationale klimamål.

Vi har brug for alle de ressourcer, der kan være drivere for ambitionerne – også på Christiansborg, hvor man for alvor styrer grebene, der kan præge udviklingen og tempoet. BRN’s helt centrale budskab er, at vi ikke må lade en så lovende mulighed glide os af hænde, når vi sandsynligvis står på tærsklen til en grøn guldalder.