Skip to content

Indsats

Det Kompetente Nordjylland

Om indsatsen

BRN, Det Regionale Arbejdsmarkedsråd, KKR Nordjylland og Regionsrådet vil med den fælles strategiske ambition “Det Kompetente Nordjylland” arbejde sammen om at skabe det bedst mulige fundament for rettidigt at kunne imødekomme nordjyske virksomheders fremtidige kompetence- og arbejdskraftbehov.

Partnere

KKR Nordjylland, Det Regionale Arbejdsmarkedsråd og Regionsrådet. Realiseres i tæt samspil med nordjyske aktører inden for uddannelses-, beskæftigelses – og erhvervsfremmeområdet.

Handlinger 

Vi samarbejder med partnerne bag ambitionen og nordjyske aktører om koordinering ift. aktuelle dagsordner og indsatser, og bidrager løbende til etablering af relevante partnerskaber.

Vi følger op på resultaterne og anbefalingerne fra ’FremKom 4 – analyse af fremtidens kompetencebehov i Nordjylland’ og bidrager til prioritering og udvikling af relevante handlinger.

Vi går i dialog med nordjyske uddannelsesinstitutioner om aktuelle udfordringer og nye muligheder for samarbejde, så vi kan styrke nordjyske virksomheders adgang til arbejdskraft og kompetencer.

Vi følger og bidrager til arbejdet under den Nordjyske Teknologipagt og i STEM i Nord, så vi kan medvirke til at imødekomme virksomhedernes fremtidige behov for STEM-kompetencer.

Vi afsøger nordjyske opfølgnings- og handlingsmuligheder i anbefalingerne fra regeringens Kommissionen for 2. generationsreformer om nye veje til løft af beskæftigelsen i Danmark.