Skip to content

Indsats

Det Kompetente Nordjylland

Om indsatsen

For at Nordjylland i højere grad kan gøre sine grønne styrker og potentialer gældende i fremtiden, og som følge heraf øge sit klimabidrag, vil BRN styrke den røde tråd på et strategisk og koordinerende niveau mellem de fælles indsatser, relevante aktører, erhvervslivet samt kommunerne og Regionen.

Partnere

De nordjyske kommuner, Region Nordjylland, DK2020-Sekretariatet, fælles klima- og grønne initiativer. Desuden samarbejdes der med Concito, KL og Danske Regioner om DK2020.

Handlinger 

Vi samarbejder med partnerne bag ambitionen og nordjyske aktører om koordinering ift. aktuelle dagsordner og indsatser, og bidrager løbende til etablering af relevante partnerskaber.

Vi følger op på resultaterne og anbefalingerne fra ’FremKom 4 – analyse af fremtidens kompetencebehov i Nordjylland’ og bidrager til prioritering og udvikling af relevante handlinger.

Vi går i dialog med nordjyske uddannelsesinstitutioner om aktuelle udfordringer og nye muligheder for samarbejde, så vi kan styrke nordjyske virksomheders adgang til arbejdskraft og kompetencer.

Vi følger og bidrager til arbejdet under den Nordjyske Teknologipagt og i STEM i Nord, så vi kan medvirke til at imødekomme virksomhedernes fremtidige behov for STEM-kompetencer.

Vi afsøger nordjyske opfølgnings- og handlingsmuligheder i anbefalingerne fra regeringens Kommissionen for 2. generationsreformer om nye veje til løft af beskæftigelsen i Danmark.