Skip to content

Indsats

Realisering af CCUS Fyrtårn Nordjylland

Om indsatsen

Skal ambitionerne bag Vækstteam Nordjyllands CCUS-vision realiseres er der brug for en stærk regional forankring og involvering. Som del af et bredt nordjysk partnerskab vil BRN derfor understøtte Nordjyllands potentialer med tiltag, der ruster erhvervslivet til et grønt væksteventyr, udbygger den grønne infrastruktur, sikrer arbejdskraft og kompetencer samt forbedrer rammerne for forskning, innovation og tiltrækning af investeringer til Nordjylland.

Partnere

Green Hub Denmark, Erhvervshus Nordjylland, AAU, Energy Cluster, Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord, nordjyske virksomheder og centrale aktører fra uddannelses-og forskningsverdenen samt erhvervsfremme- og beskæftigelsesområdet.

Handlinger 

Vi arbejder for at sikre optimale rammevilkår og størst mulig indflydelse – fagligt, strategisk og politisk – samt sikre finansiering til realisering af Vækstteam Nordjyllands vision om Nordjylland som grøn foregangsregion.

Vi understøtter etablering af et stærkt nordjysk partnerskab, der på strategisk og operationelt niveau kan søge midler, koordinere og drive processen med realiseringen af visionen i samspil med øvrige aktiviteter og aktører.

Vi udvikler og igangsætter lokale CCUS mini-fyrtårne for test og demonstration, som udvikler nye teknologier og styrker virksomhedernes vækstmuligheder i hele værdikæden, virksomhedsvejledning og kompetenceudvikling inden for CCUS.