Skip to content

Business Region North Denmark

Operatører

En række af BRN’s opgaver varetages kyndigt af operatører – hver med deres specifikke ekspertise
og specialviden.

Du kan her læse om vores operatører, og om hvordan de hver især bidrager til at styrke
Nordjylland på vegne af de 11 nordjyske kommuner og Region Nordjylland.

Billede til artiklen: Norddanmarks EU-kontor

Norddanmarks EU-kontor

Sikrer hjemtag af midler fra relevante EU-puljer til Nordjyske projekter inden for blandt andet CCUS. Kontoret bidrager desuden med politisk specialistviden inden for blandt andet infrastrukturområdet og sundhedsområdet i EU-regi og arbejder for at synliggøre Nordjyllands styrker og behov i EU.

Læs mere
Billede til artiklen: Green Hub Denmark

Green Hub Denmark

Arbejder for at gøre Nordjylland til epicenter for udvikling, test og demonstration af fremtidens grønne løsninger og i denne forbindelse at sikre hjemtag af midler fra Fonden for Retfærdig Omstilling til CCUS-initiativer i regionen.

Læs mere
Billede til artiklen: Danish Life Science Cluster

Danish Life Science Cluster

Arbejder for at indfri Nordjyllands potentiale for offentlig-privat innovationssamarbejde på life science-området. Danish Life Science Cluster planlægger og afvikler desuden arrangementer og faciliterer netværk, der skal understøtte det nordjyske økosystem for sundhedsinnovation.

Læs mere
Billede til artiklen: International House

International House

Bygger bro mellem international arbejdskraft og det nordjyske arbejdsmarked. Dette for at sikre en tilstrækkelig arbejdsstyrke i Nordjylland og understøtte bosætningen i regionen.

Læs mere