Skip to content

Debat

Mere sol og vind – men ikke til Nordjylland

Af

Per Bach Laursen, Formand for BRN og borgmester (V) i Vesthimmerlands Kommune
Birgit S. Hansen, næstformand for BRN og borgmester (S) i Frederikshavn Kommune
Mads Duedahl, næstformand for BRN og regionsrådsformand (V)
Lasse Frimand Jensen, formand for KKR Nordjylland og borgmester (S) i Aalborg Kommune
Mogens Gade, næstformand for KKR Nordjylland og borgmester (V) i Jammerbugt Kommune

Bragt i Nordjyske 18. oktober 2023

I Business Region North Denmark (BRN) og KKR Nordjylland deler vi Regeringens høje klimaambitioner, og i Nordjylland tager vi gerne et særligt og naturligt ansvar for at realisere de nationale mål om at firedoble landbaseret vedvarende energiproduktion inden 2030 fra Klimaaftalen om grøn strøm og varme. Her har kommunerne et vigtigt ansvar for arealplanlægningen til etablering af energiparker.

Det er derfor skuffende at konstatere, at regeringens udspil til mere vind og sol ikke omfatter Nordjylland i forhold til etablering af energiparker under den statslige ordning – trods i alt 38 ansøgninger fra Nordjylland.

Dette risikerer at resultere i, at antallet af nye vindmøller og solcelleparker i regionen stagnerer kraftigt, og at lokale virksomheder får sværere ved at bidrage til planlægning, produktion, opstilling, installation og vedligehold af anlæg i egen region.

Som opfølgning på klimaaftalen bad daværende indenrigs- og boligminister i juni 2022 kommunerne om hurtigt at indmelde potentielle arealer til energiparker som en del af en national screening, imens der parallelt udarbejdes modeller for det statslige engagement i udviklingen af energiparker, herunder samarbejdet med kommunerne.

I september 2022 havde de 11 nordjyske kommuner og lokale aktører indmeldt arealer med en forventning om afklaring senest ultimo 2022. Og alt imens regeringens og styrelsernes arbejde har pågået, har nordjyske kommuner fået flere nye ansøgninger om etablering af VE-anlæg.

Det er vigtigt, at Nordjylland med de stedbundne ressourcer i form af ledige arealer og ikke mindst attraktive vindforhold bidrager til et grønnere Danmark og til at opnå de danske klimamål

I Nordjylland har vi god tradition for udbygning af vedvarende energi og bidrager gerne til i at understøtte og smidiggøre udbygningen af vind og sol på land. 

Og det er derfor grundlæggende positivt, at regeringen har offentliggjort en plan, hvor landdistrikterne er en essentiel del af løsningen, og hvor processen for indhentning af tilladelser til opstillere er præget af mindre bureaukrati. 

21 ud af de 38 nordjyske ansøgninger er ifølge planinfo.dk afvist på grund af, at projektet ikke kan indpasses i transmissionsnettet før 2030. Således spænder et utilstrækkeligt elnet aktuelt ben for etablering af energiparker i Nordjylland – og dermed vigtige grønne initiativer, der skal bidrage til at nå målene i Klimaloven og samtidig skabe vækst og beskæftigelsesmuligheder i hele Danmark . El-transmissionsnettet bør derfor udbygges markant i Nordjylland. 

Der er behov for en overordnet national politisk plan for udbygning af elnettet med øje for den geografiske balance og tilvejebringelse af den nødvendige finansiering. Vi har længe arbejdet for at synliggøre nødvendigheden af et stærkere elnet i Nordjylland – for ellers kobles Nordjylland af den grønne omstilling. 

Det er vigtigt, at Nordjylland med de stedbundne ressourcer i form af ledige arealer og ikke mindst attraktive vindforhold bidrager til et grønnere Danmark og til at opnå de danske klimamål. Det giver fantastiske potentialer for grøn omstilling af den danske energisektor, som desværre bliver overset fra nationalpolitisk niveau i dette udspil, hvor Nordjylland ikke er repræsenteret blandt de 32 energiparker, til trods for flere fremsendte ansøgninger herfor.

Vi vil nu presse gevaldigt på overfor Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet omkring de indsendte ansøgninger fra Nordjylland og de yderligere arealer, der potentielt kan anvendes som energiparker. Og vi forventer helt klart, at der vil blive udpeget nordjyske energiparker i forlængelse af næste ansøgningsrunde i 2024.