Skip to content

Folketinget har netop vedtaget anlægsloven for den 3. Limfjordsforbindelse. Det er en glædeligt og historisk begivenhed for Nordjylland og resten af Danmark

Af Per Bach Laursen, borgmester i Vesthimmerlands Kommune; Birgit S. Hansen, borgmester i Frederikshavn Kommune; Mads Duedahl, regionrådsformand i Region Nordjylland; Lasse Frimand Jensen, borgmester i Aalborg Kommune; Mikael Klitgaard, borgmester i Brønderslev Kommune; Søren Smalbro, borgmester i Hjørring Kommune; Mogens Christen Gade, borgmester i Jammerbugt Kommune; Tobias Birch Johansen, borgmester i Læsø Kommune; Mogens Jespersen, borgmester i Mariagerfjord Kommune; Hans Ejner Bertelsen, borgmester i Morsø Kommune; Jesper Greth, borgmester i Rebild Kommune og Niels Jørgen Pedersen, borgmester i Thisted Kommune – alle  i regi af Business Region North Denmark

Indlæg bragt i Nordjyske d. 14/5 2024:

Anlægsloven for den 3. forbindelse over Limfjorden blev i går tredjebehandlet og endeligt vedtaget. Det betyder, at man, som det ser ud nu, kan tage første spadestik til Egholmforbindelsen i 2025. Det er på alle måder en både glædelig og historisk nyhed for Nordjylland og resten af landet. Den 3. Limfjordsforbindelse bliver en kæmpe gevinst for vores region, som er afhængig af en velfungerende trafikal infrastruktur.

Sikringen af økonomisk vækst, flere arbejdspladser og den nødvendige bosætning i vores region afhænger alt sammen af, at borgere og varer lettere kan krydse Limfjorden. Flere virksomheder er i dag påpasselige med at etablere sig nord for fjorden af frygt for, at deres medarbejdere ikke kan nå frem i tide, at de ikke rettidigt kan få de nødvendige leveringer til deres produktion, og at de vil opleve udfordringer, når deres produkter skal transporteres ud til resten af landet og verden. Kapaciteten på de eksisterende transportveje er for længst opbrugt, og vi har været tvunget til at leve med trafikpropper i Nordjylland.

Trafikpropper er ikke blot irriterende – de er også et meget omkostningstungt samfundsproblem. Kødannelserne på danske veje i 2022 svarede til et samfundsøkonomisk tab på 31 milliarder kroner, viser en analyse fra Vejdirektoratet. Det år brugte bilister i Danmark i følge analysen hele 80 millioner timer på at sidde i kø i trafikken. De timer kunne være brugt bedre.

Nu har vi langt om længe fået en klar udsigt til en løsning i Nordjylland. Skuldrene kan sænke sig, og vi kan begynde at se frem mod en aflastning af trafikken. Det er på sin plads at sige tak til alle, der har bakket op om processen frem mod vedtagelsen. Vi var ikke nået så langt uden stærke kræfter og et stærkt fællesskab på tværs af de nordjyske kommuner, Region Nordjylland og landsdelens erhvervsliv. Det er på alle måder frugten af en fælles indsats, vi nu kan glæde os til at plukke sammen.

En lang rejse
En tredje transportvej, som forbinder Nordjylland på tværs af fjorden, har været på tale siden indvielsen af Limfjordstunnellen i 1969. Staten har siden da undersøgt hele ni forskellige løsninger, inden beslutningen om linjeføringen over Egholm blev taget. Den 28. juni 2021 blev der med Infrastrukturplan 2035 afsat midler til at anlægge en ny forbindelse over Limfjorden via øen. Aftalen om gennemførelsen af nye investeringer og initiativer vedrørende landets infrastruktur blev da indgået i et bredt forlig.

Det var også et bredt flertal, der i går stemte for vedtagelsen af anlægsloven. Den 3. Limfjordsforbindelse over Egholm er et af de måske mest undersøgte anlægsprojekter i landets historie. Med respekt for befolkningens, eksperternes såvel som de folkevalgtes bekymringer, og med respekt for en lang række grundige redegørelser, er Vejdirektoratet nået frem til, at en forbindelse over Egholm er den trafikalt og samfundsøkonomisk set bedste vej. Som borgmestre og regionrådsformand på tværs af landsdelen er vi trygge ved den konklusion. Og vi er fuldt ud overbevist om, at anlægsarbejdet vil blive udført med respekt for både miljø, natur og befolkning, når det går i gang.

Udsigt til gladere historier
Når vi i dag mødes med samarbejdspartnere og fagfæller, når vi samles med familiemedlemmer, og når vi ses med venner og bekendte, hører vi ofte de samme trælse historier. Vi hører om pendlere og turister, der kommer for sent til lufthavnen eller til færgen, fordi der har været et trist uheld i tunnelen. Vi hører om forældre, der har en alt for presset hverdag, fordi de holder stille i eftermiddagskøen på vej hjem til ulvetimen, hvor hvert minut frem mod spisetid tæller. Vi hører om rigtigt mange medarbejdere, der hver eneste dag kommer for sent på job, fordi alt står i tomgang på broen og i tunnellen. Vi hører om medborgere, der skifter job, fordi infrastrukturen omkring Limfjorden ikke fungerer. Vi hører om investeringer, der kun bliver tænkt og aldrig udført.

Nu glæder vi os alle til de nye historier, der venter os i horisonten. Historier om borgere, der oplever en nemmere hverdag. Historier om et erhvervsliv, der vokser og udvikler sig. Historier om en landsdel, der blomstrer til hele landets fordel. Nordjyllands borgere og erhvervsdrivende vil fremad. Det samme vil vi folkevalgte. Langt om længe ser vi vejen foran os.