Skip to content

Debat

Forsvar: Nordjylland er gearet til nøglerolle

 Af BRN-formandskabet
Birgit S. Hansen, formand og borgmester Frederikshavn Kommune
Mads Duedahl, næstformand og regionsrådsformand
Per Bach Laursen, næstformand og borgmester Vesthimmerlands Kommune

Bragt i Nordjyske 15. december 2022

Mere end 20 procent af Forsvarets ansatte er i dag placeret nord for Limfjorden, hvor Flyvestation Aalborg, Flådestation Frederikshavn og Aalborg Kaserne er synlige eksempler på det tætte samarbejde, Forsvaret og de nordjyske kommuner har.

I en skærpet international sikkerhedssituation skal Danmark i fremtiden koncentrere sig om forsvar af nærområdet, overvågning af det nordiske søterritorium og det arktiske område. En opgave, der vil få stor indflydelse på de kommende forhandlinger om et nyt forsvarsforlig og dermed på de meget betydelige investeringer, Forsvaret skal foretage i de kommende år. Disse investeringer kommer på baggrund af det Nationale Kompromis om dansk sikkerhedspolitik, som skal løfte Danmarks forsvarsbudget til mindst 2 procent af BNP i 2033.

Nordjylland står klar til at varetage en strategisk nøglerolle i fremtidens danske forsvar. Dels er strategiske funktioner i Flyvevåbnet allerede i dag placeret på Flyvestation Aalborg, der står godt rustet til nye roller og øget overvågning af det arktiske område.

Nordjylland er på alle områder parat til at bygge videre på sin strategiske nøglerolle i opbygningen af et styrket dansk forsvar.

Formandskabet

BRN

Flådestationen i Frederikshavn har rammerne til en udvidelse af Søværnets nye skibsprogram og kan varetage opgaver med intensiveret overvågning til søs. Og endelig er en række understøttende funktioner inden for logistik, uddannelse og administration placeret hhv. i Aalborg, Frederikshavn og Hjørring. Generelt råder Forsvarets enheder i Nordjylland – herunder garnisonerne – over så tilstrækkeligt et antal kvadratmeter, at udvidelse af deres aktiviteter kan ske ”inden for hegnet”.

Med mere end 5.000 direkte arbejdspladser og et meget stort antal afledte jobs hos leverandører har Forsvaret stor erhvervsmæssig betydning i hele landsdelen.

Derfor er det oplagt, at erhvervssamarbejdet mellem de 11 nordjyske kommuner og Region Nordjylland – Business Region North Denmark (BRN) – er gået ind i en koordineret indsats for at fremhæve landsdelens fysiske muligheder og de faglige kompetencer, som bør tiltrække sig politisk opmærksomhed forud for forhandlingerne om et nyt forsvarsforlig.

Nordjylland er på alle områder parat til at bygge videre på sin strategiske nøglerolle i opbygningen af et styrket dansk forsvar.