Skip to content

PRESSEMEDDELELSE

Bliv leverandør til forsvaret

Det danske Forsvar står overfor milliardstore investeringer. Tilsvarende forøger NATO-allierede og partnere deres kommende forsvarsbudgetter. Er din virksomhed interesseret i at høre mere om, hvordan I kommer i betragtning som leverandør eller underleverandør til Forsvarsindustrien?

Her får du mere at vide om:  

  • Forsvarets milliardstore investeringer i de kommende år
  • Hvordan I kan blive leverandør til Forsvarsindustrien i Danmark og udlandet
  • Hvilke krav Forsvaret stiller til leverandører
  • Hvordan I får hjælp til at blive leverandør i Forsvarsindustrien
  • Indsigt i eksport- og internationaliseringsmuligheder

Arrangementet er åbent for alle virksomheder med interesse i at komme i dialog med forsvarsindustrien. Det er ikke et krav eller forventning, at I tidligere har samarbejdet med forsvaret.

Eksempler på opgaver

Metalbearbejdning:
Leverandører eller underleverandører indenfor drejning, fræsning og slibning af emner og komponenter, spåntagning, cnc-bearbejdning og styring, fokus på automatisering, svejsning mv. 

Teknologi:
Software, robotter, droner, kunstig intelligens, data, sensorer, kommunikationsudstyr, cybersikkerhed mv.

Byggeri:
Flere danske kaserner og andre militære faciliteter trænger til en gevaldig opgradering og der vil således være mange opgaver som skal løses af bygge- og anlægsbranchen

Det Blå Nordjylland:
Opgaver der involverer en række maritime funktioner, herunder drift og vedligeholdelse af havne, styring og operation af rederier, konstruktion og reparation på værfter, fremstilling og vedligeholdelse af maritimt udstyr, samt en bred vifte af serviceydelser, reparationer, shipping og logistikløsninger. Derudover er der en betydelig mængde arbejde inden for rådgivning, hvor virksomheder tilbyder specialiseret viden og støtte til de forskellige aspekter af den maritime sektor. 

 

Ovenstående er kun eksempler. Der vil også være andre opgaver, hvor du og din virksomhed kan komme i betragtning.

Program

Dagen modereres af Rikke Alexandra, Chefkonsulent, Erhvervshus Nordjylland.

08.30

Registrering og kaffe/rundstykker

09.00 – Velkomst

Hvem er Aalborg Kaserne? Hvilke opgaver løser kasernerne?
v/Chef for Trænregimentet oberst Susanne Kiholm Lund

09.15 – Velkommen

Hvorfor er forsvarsområdet vigtigt for den nordjyske region og erhvervsliv? Hvad kan Nordjylland byde ind med i forhold til virksomheder, organisationer, institutioner og erhvervsfremmesystemet?
v/Mogens Christen Gade, Borgmester, Formand for Erhvervshus Nordjylland, bestyrelsesmedlem, Business Region Nordjylland

09.30 – Hvilken ny virkelighed kigger forsvaret ind i?

Indblik i aktuelle og fremtidige planer for anskaffelse af materiel og faciliteter i det danske forsvar. Hvordan samarbejder forsvaret med industrien, og hvad skal man være opmærksom på?
v/Flotilleadmiral Claus Lundholm Andersen, Chef for Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse og Søren Lysholt, Chef for Juraafdelingen, Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse

10.30 – Virksomhedscase: NECAS A/S om at være leverandør til forsvarsindustrien

Hvordan blev NECAS A/S leverandør til forsvarsindustrien?
v/Ib Gosmer (tidl. direktør, NECAS A/S, nu ADMG) og Peter Ladefoged, CEO, NECAS A/S

10.50 – Kaffepause

Kaffe og netværk

11.15 – Offset/modkøb-projekter

Hvordan fungerer “industrisamarbejde” med Forsvarets udenlandske leverandører? Hvordan arbejder vi med det i praksis?
v/Henrik Iversen, Managing Director, ADMG

11.35 – Internationale muligheder i forsvarsindustrien

Muligheder for eksport til større markeder i Europa og USA. Hvordan Udenrigsministeriet og danske ambassader kan hjælpe danske virksomheder med eksport
v/Søren Rinder, Chefkonsulent, Sector Advisory Team på forsvarsindustri (SAT)

Tysk sikkerheds- og forsvarsindustri i lys af Zeitenwende og den nye Nationale Sikkerhedsstrategi. Hvad er mulighederne for danske virksomheder?
v/Mette Louise Schmidt, Commercial Advisor, Defence Industries, Danish Embassy Berlin

12.05 – Frokost

Mulighed for at møde: Erhvervshus Nordjylland, de nordjyske erhvervskontorer, Udenrigsministeriet, Center for Defence, Space & Seurity (CenSec) og Danmarks Eksport og Investeringsfond (EIFO) på standene

13.00 – Virksomhedscase: DC-Supply A/S om at være leverandør til forsvarsindustrien

Hvordan er det og hvad det kræver det, at være leverandør til det danske forsvar og den danske forsvarsindustri?
v/ Mikkel Kastrup, Adm. Direktør, DC-Supply A/S

13.15 – Forretning og faldgrubber for underleverandører

Hvordan kan vi bistå danske virksomheder?
v/Klaus Bolving, Vice President, Center for Sikkerhedsindustrien i Danmark (CenSec)

13.30 – Risikovillig kapital til finansiering

Risikovillig kapital til finansiering af din virksomhed, som nuværende eller kommende leverandør til forsvarsindustrien. Hvordan kan EIFO hjælpe dig?
v/Jacob Christensen Flarup, Senior Director, Danmarks Eksport- og Investeringsfond

13.45 – Dansk Industri: Udvikling af forsvarsindustrien i lyset af forsvarsforliget

Udvikling af forsvarsindustrien i lyset af forsvarsforliget
v/Joachim Finkielman, Direktør, DI Forsvar og sikkerhed, Danmarks brancheforening for forsvars-, rum- og sikkerhedsindustrien

14.00

Netværk og besøg på stande

 

14.30

Tak for i dag

Der er plads til max 300 deltagere – erhvervsvirksomheder har fortrinsret.