Skip to content

Uvished er en bekostelig affære

Artiklen er udarbejdet og udgivet i forbindelse med BRN’s årsrapport 2020

”Der er trængsel i Aalborg, og den trængsel ønsker vi at løse. Derfor vil regeringen i forbindelse med vores samlede plan for Danmarks infrastrukturinvesteringer prioritere en 3. Limfjordsforbindelse over Egholm”.

Sådan lød ordene fra transportminister Benny Engelbrecht, da han for ganske nyligt præsenterede regeringens infrastrukturudspil – et udspil, der inkluderer den 3. Limfjordsforbindelse. Og med udspillet lød også startskuddet for forhandlingerne på Christiansborg.

En mangeårig nordjysk kæphest
Igennem flere år har BRN koordineret en fælles nordjysk interessevaretagelse for at fremme den 3. Limfjordsforbindelse, da forbindelsen er en fælles nordjysk prioritet på tværs af kommuner, region, erhvervsliv og fagbevægelse.

Med udsigt til infrastrukturforhandlinger i første halvår af 2021, forspildte BRN derfor heller ingen chancer i 2020 for at gøre Folketingsmedlemmerne opmærksomme på de massive udfordringer ved fjordkrydsningen og ikke mindst de mange gevinster ved den 3. Limfjordsforbindelse.

For hvad end vi snakker vækst, arbejdspladser, trafikal sårbarhed, trængsel, spildtid, bosætning eller sammenhængskraft, så er realiseringen af den 3. Limfjordsforbindelse nøglen.

 

Forretninger, der er afhængige af fjordkrydsningen, har behov for den størst mulige driftsikkerhed

Henrik Rennebjerg

Adm. direktør, Color Line

Kø og uheld giver daglige gener
For erhvervslivet har den årelange debat og store uvished om fremtiden skabt frustrationer, og så koster det på bundlinjen.

Hos Color Line har man længe været fortaler for den 3. Limfjordsforbindelse. De oplever, at den ellers tidligere attraktive hurtige transportkorridor igennem Nordjylland og videre til Skandinavien i stigende grad vælges fra.

– God mobilitet og transporttid er meget vigtige konkurrenceparametre for os. Ude i Europa sidder folk og beregner på, om det kan betale sig at transportere varer igennem Nordjylland. Og hvis oplevelsen er, at det sander til, og det tager for lang tid, så kigger de sig naturligvis om efter en alternativ rute.

Sådan fortæller Henrik Renneberg, der er administrerende direktør for Color Line i Danmark, og som desværre er ved at være vant til kø og forsinkelser.

– Det er på en daglig basis, at vi mærker generne. Underleverandører sidder fast i kø, eller leverancer af friske fødevarer må gå til spilde, fordi de ikke når frem til tiden. Forsinkelserne skaber en kaskadeeffekt og berører mange, forklarer han og understreger, at situationen i sidste ende kan få konsekvenser for Color Lines fremtidige investeringer i Nordjylland.

– Vi har netop færdiggjort en stor udvidelse af vores rammer på Hirtshals havn. Men situationen er efterhånden blevet så tilspidset, at vi på et eller andet tidspunkt bliver nødt til at tage bestik af det.

Konsekvenser for turismen
Henrik Renneberg vurderer samtidig, at hele Nordjyllands turisme rammes af den dårlige mobilitet.

– Nordjylland er attraktivt for mange turister. Men det er bestemt ikke attraktivt at bruge sin ferie på at sidde i kø. Det er vigtigt, at man kan komme hurtigt til og fra feriedestinationerne i hele Nordjylland. Her er krydsningen over Limfjorden bare en hovedforbindelse i Nordjylland og til og fra regionen, fortæller han.

For Henrik Renneberg er der heller ikke nogen slinger i valsen omkring den ønskede linjeføring. Den skal være vestlig.

– Forretninger, der er afhængige af fjordkrydsningen har behov for den størst mulige driftsikkerhed. Selv med flere rør vil tunnelforbindelse bare være for sårbar over for uheld. Ved at føre forbindelsen vest om Aalborg, spreder vi risikoen ud, siger han.

En udfordring for mange virksomheder
Henrik Renneberg og Color Line står ikke alene med sin oplevelse. Spørger du formand for Dansk Industri Vendsyssel og administrerende direktør for Fynbo Foods, Richard Fynbo, er samme problematik gældende for mange virksomheder.

 

Forbindelsen vil utvivlsomt skabe grundlaget for nye investeringer i hele Nordjylland

Richard Fynbo

Adm. direktør, Fynbo Foods

– Selv de mindste uheld i tunnelen har store konsekvenser for rigtigt mange virksomheder – både på medarbejderfronten og i forhold til godstransport. Det har det jo, eftersom vores virksomheder trækker mange tråde ud til både et nationalt og internationalt marked og beskæftiger folk fra et stort opland. Konsekvenserne mærkes på pengepungen. Derfor haster det også med at få etableret forbindelsen, siger han.

Noget tyder da også på, at Richard Fynbo har ret i sin antagelse. Ifølge tidligere undersøgelser oplever virksomhederne, at den nuværende situation på mange måder begrænser dem.

Ni ud af 10 nordjyske virksomheder, som er afhængige af Limfjordstunnelen, oplever således stigende omkostninger som følge af forsinkelser på godstransport ved Limfjorden. Det viste en undersøgelse foretaget af Region Nordjylland i 2019.

Ligeledes oplever halvdelen af virksomhederne, at den ringe mobilitet begrænser rekrutteringsmulighederne, og hver fjerde oplever, at det påvirker investeringslysten og mulighederne for at investere langsigtet.

Derfor er Richard Fynbo heller ikke i tvivl om, at den 3. Limfjordsforbindelse vil have stor betydning for hele Nordjyllands udvikling.

– Investeringen i den regionale infrastruktur er i høj grad en investering i regional vækst og udvikling. Forbindelsen vil utvivlsomt skabe grundlaget for nye investeringer i hele Nordjylland, og de virksomheder, der allerede er her, vil få bedre lokale forudsætninger, forudser han.

Med et udspil under armen, indeholdende den 3. Limfjordsforbindelse, har ministeren taget hul på forhandlingerne, og han har store forhåbninger om at nå en aftale inden sommerferien, lyder det.