Skip to content

Indsats

Nordjyske prioriteter i infrastrukturaftale

Om indsatsen

I Folketingets brede politiske infrastrukturaftale fra juni 2021 fremgår en række nordjyske prioriteter til forbedringer af infrastruktur i regionen, heriblandt etableringen af den 3. Limfjordsforbindelse og en delvis udvidelse af Rute 26/34. Da realiseringen af begge projekter haster, søger BRN at sikre kontinuerligt politisk fokus på det nødvendige fortløbende lovgivningsarbejde.

Partnere

Nordjyske Folketingsmedlemmer, erhvervsorganisationer m.fl.

Handlinger 

Vi sikrer fortsat tæt koordination med centrale nordjyske interessenter om fortsat interessevaretagelse af projekterne.

Vi følger Folketingets arbejde med
vedtagelse af en anlægslov for den 3. Limfjordsforbindelse til dørs.

Vi medfinansierer interessevaretagelse for udvidelse af resterende etaper af Rute 26/34 og fremmer dette overfor beslutningstagere.