Skip to content

Sikrer hjemtag af midler fra relevante EU-puljer til Nordjyske projekter inden for blandt andet CCUS. Kontoret bidrager desuden med politisk specialistviden inden for blandt andet infrastrukturområdet og sundhedsområdet i EU-regi og arbejder for at synliggøre Nordjyllands styrker og behov i EU.