Skip to content

Bygger bro mellem international arbejdskraft og det nordjyske arbejdsmarked. Dette for at sikre en tilstrækkelig arbejdsstyrke i Nordjylland og understøtte bosætningen i regionen.