Skip to content

Indsatsområde

Klima og grøn omstilling

Indsatser

Grøn omstilling som vækstdriver

Dansk erhvervslivs mulighed for at starte, drive og udvikle konkurrencedygtige virksomheder påvirkes af en række forhold og betingelser. Det er rammevilkårene, som i høj grad påvirker – positivt og negativt – hvorvidt og i hvilken grad, virksomheder udvikler sig.

Det gælder både for nyopstartede iværksættereventyr og for veletablerede globale virksomheder og alt derimellem. Således er gode rammevilkår både en hånd i ryggen, når du skal udvikle din business case fra bunden eller udforske nye forretningsmuligheder eller markeder.

Rammevilkår er således centrale for, at virksomhederne kan opnå konkurrencemæssige fordele på både nationale og internationale markeder og dermed vækste – til gavn for blandt andet arbejdstagere, lokalsamfund samt velstand og velfærd i Danmark som helhed.

Rammevilkår repræsenterer således adskillige greb, der agilt tillader at understøtte udvalgte fokusområder som håndtering af eksempelvis udfordringer eller for at indfri et særligt potentiale.

Dette er væsentligt at holde for øje, eksempelvis i forhold til at skabe de rette betingelser for at drive virksomhed, virksomhedens mulighed for at skabe arbejdspladser, øge produktiviteten og skabe øget konkurrenceevne.

Forskning som erhvervslivets spirekasse
Danmark har udviklet sig til et videnssamfund, hvor netop vores konkurrencedygtighed i høj grad præges af banebrydende forskning, og at det omsættes til nye forretningsmuligheder – hvad end det er inden for medicinalindustrien, energisektoren eller i IKT- og digitaliseringsbranchen.

Men det er ikke en naturlov. Før viden, idéer eller opfindelser kan blive en forretningsmulighed, er der behov for at bygge bro mellem forsknings- og vidensmiljøer og det omkringliggende samfund, hvor virksomheder gennem innovation eksempelvis kan sænke produktionsomkostningerne eller øge værdiskabelsen og produktiviteten.

Her har vi i Nordjylland en udfordring. Nordjyske virksomheder har nemlig i mange år investeret relativt lidt i forskning og udvikling, og andelen er faldende. 17 pct. af de produktinnovative virksomheders omsætning kan tilskrives nye varer og tjenesteydelser, hvilket er den laveste andel i landet.

Således spiller adskillige faktorer ind i forhold til at vende tendensen – blandt andet universiteternes vilkår for at kunne bedrive relevant forskning og undervisning og de nationale erhvervs- og videnklyngers evne til at koble forskningsmiljø og virksomhedernes virkelighed.

Sådan arbejder BRN med Klima og Grøn Omstilling  

Med så meget på spil har BRN en naturlig interesse i at samle Nordjylland i fælles indsatser på klimaområdet. Det gør os i stand til at trække på hinanden, sætte fælles mål og maksimere Nordjyllands samlede klimabidrag – som vi eksempelvis gør med Den Fælles Nordjyske Klimaambition.

Samtidig er klima og grøn omstilling også blevet et vækstparameter for erhvervslivet. Ikke blot skal arbejdspladser og være grønne, men i endnu højere grad er grønne services og produkter i stigende efterspørgsel på globalt plan.

Løsninger som CO2-fangst, -anvendelse og -lagring (CCUS) og Power-to-X kræver offentlig opbakning, eksempelvis i form af øget sektorkobling og udvikling af lokalplaner. Det er grønne løsninger, som er nødvendige for at indfri klimamålsætningerne, og som samtidig indebærer et enormt vækstpotentiale for nordjyske virksomheder. Udviklingspotentialet er på plads, og nye teknologier er modne til at blive skaleret og demonstreret. Her kan de nordjyske kommuner og Regionen bidrage i et bredt partnerskab med nordjyske virksomheder, forsknings- og vidensinstitutioner og mange flere være med til at accelerere udrulningen af de nye teknologier.

Derfor er BRN opsatte på, at kommunerne og Regionen bliver i stand til at yde egne bidrag, samtidig med at vi styrker rammerne for nordjyske virksomheder til at gøre grøn omstilling til grøn vækst.

Den grønne udvikling i nordjyske virksomheder ses allerede. Med en omsætning på 29,3 mia. kroner er den grønne omsætning steget med 37 pct. i Nordjylland i årene 2015-2019. Nordjylland er således den region med den største stigning.

På samme måde har Nordjylland oplevet en stigning i antal grønne jobs, der i samme periode er steget med 19 pct. Hvilket også gør Nordjylland til den region i Danmark, hvor antallet af grønne jobs er steget mest.