Skip to content

Indsats

Vejen til 100 pct. vedvarende energi i 2040

Om indsatsen

Med en fælles vision i Grøn Energi Nordjylland 2040 (GEN2040) om at være selvforsynende med vedvarende energi i 2040, har Nordjylland vedtaget den mest ambitiøse energimålsætning af alle danske regioner. Nu er tiden kommet til at omsætte visionen til en konkret strategisk energiplan for hele Nordjylland, der skal vise vejen til målet.

Partnere

De nordjyske kommuner, Region Nordjylland, erhvervslivet, forskningsinstitutioner, Forsyningsvirksomheder m.fl.

Handlinger 

Vi understøtter udarbejdelsen af en fælles strategisk energiplan for Nordjylland gennem koordinering og medfinansiering.

Vi træffer beslutning om godkendelse af den strategiske energiplan, og om fortsat medfinansiering af Grøn Energi Nordjylland 2040’s 3. fase, hvor planen omsættes til handling.