Skip to content

Indsats

Sammenhængende klimahandling

Om indsatsen

For at Nordjylland i højere grad kan gøre sine grønne styrker og potentialer gældende i fremtiden, og som følge heraf øge sit klimabidrag, vil BRN styrke den røde tråd på et strategisk og koordinerende niveau mellem de fælles indsatser, relevante aktører, erhvervslivet samt kommunerne og Regionen.

Partnere

De nordjyske kommuner, Region Nordjylland, DK2020-Sekretariatet, fælles klima- og grønne initiativer. Desuden samarbejdes der med Concito, KL og Danske Regioner om DK2020.

Handlinger 

Vi følger og bidrager til implementering af Den Fælles Nordjyske Klimaambition som paraply for de grønne indsatser i samarbejde med KKR og Regionen.

Vi følger og bidrager til implementering af Den Fælles Nordjyske Klimaambition som paraply for de grønne indsatser i samarbejde med KKR og Regionen.

Vi fremmer kommunernes udarbejdelse af DK2020-klimahandlingsplaner via sparring og facilitering fra det det fælles nordjyske DK2020-projektsekretariat forankret i BRN.