Skip to content

Indsats

Nordjylland som grønt innovations– og testområde

Om indsatsen

Nordjylland har en erhvervs- og forskningsmæssig styrkeposition inden for energiteknologi og grøn omstilling, som kan udbygges og nå nye højder. BRN vil med den fælles nordjyske indsats Green Hub Denmark arbejde for, at Nordjylland positioneres som stedet, hvor fremtidens grønne løsninger udvikles, testes og demonstreres, så vi sammen kan styrke vækst, skabe grønne jobs og bidrage til at tackle klimaudfordringerne.

Partnere

Green Hub Denmark, herunder nordjyske organisationer fra erhvervsfremme-, energi- og uddannelsesområdet samt kommunale aktører og forsyningsselskaber.

Handlinger 

Vi positionerer Nordjylland som et samlet grønt innovations-, test og demonstrations-område, og bringer de mange lokale styrkepositioner i spil med relevante aktører.

Vi understøtter, at virksomheder og aktører kan udvikle, teste, demonstrere og skabe forretning og eksport af fremtidens grønne, bæredygtige løsninger og teknologier.

Vi synliggør Nordjyllands grønne styrkeposition, tiltrækker investeringer og virksomheder til Nordjylland og bidrager til at opnå den nationale 2030 –klimamålsætning.