Skip to content

Indsats

Multifunktionelle naturprojekter

Om indsatsen

Nordjylland vil gå forrest med storskalaprojekter i naturen med udgangs-punkt i en multifunktionel tilgang. Bl.a. via ”Natur på Tværs af Nordjyl-land” vil vi realisere flere potentialer med afsæt i en række naturprojek-ter, hvor biodiversitet og vild natur spiller sammen med håndtering af klimaudfordringer samt forbedring af rammerne for landdistriktsudvik-ling, turismevilkår og landbrugserhvervets rammevilkår m.v.

Partnere

Kommunernes natur-, miljø og klima-afdelinger, landbrugsorganisationer, naturstyrelsen, frilufts- og fritidsor-ganisationer, m.v.

Handlinger 

Vi har fokus på at styrke kommunernes strategiske tilgang til natur-, klima– og arealplanlægning samt dialogen med landbruget.

Vi arbejder for at fremme rammevilkårene for at udvikle naturprojekter ud fra en multifunktionel tilgang, der kan rumme og løfte flere dagsordener samtidigt.

Vi understøtter, at indsatsen i Natur på Tværs kan anvendes som indspil i kommunernes DK2020-klimahandlingsplaner.