Skip to content

Indsats

Rammevilkår for erhvervsudvikling og vækst

Om indsatsen

For konstant at styrke Nordjyllands vilkår for vækst og jobskabelse har BRN løbende fokus på forbedring af de generelle rammevilkår for at drive virksomhed, forskning og uddannelse samt kompetenceudvikling i Nordjylland.

Partnere

De nordjyske MF’ere, erhvervsorganisationer, Erhvervshus Nordjylland, erhvervscheferne, uddannelses- og forskningsinstitutioner m.fl.

Handlinger 

Vi udforsker løbende BRN´s muligheder for at styrke rammevilkårene for erhvervsudvikling i Nordjylland gennem koordineret nordjysk interessevaretagelse.

Vi udforsker og understøtter rammevilkårene for nordjysk forskning – heriblandt med fokus på tildelingsmodel for basisforskningsmidler og erhvervslivets forsknings-og udviklingsaktiviteter (FoU)

Vi tager en tur i helikopteren og inviterer til bredt erhvervspolitisk topmøde med dialog om succeser, udfordringer og en fælles vision og ’next step’ for Nordjylland.