Skip to content

Indsats

Prioritering af erhvervsfremmeindsatser

Om indsatsen

Det fælles nordjyske kapitel i den nationale decentrale erhvervsfremmestrategi sætter rammen for de nordjyske prioriteringer og indsatser, der bl.a. funderstøttes af Erhvervshus Nordjylland og BRN. På fællesskabets vegne bidrager BRN til kvalificering og prioritering af fælles strategiske indsatser, herunder fyrtårnsprojektet.

Partnere

Erhvervshus Nordjylland, KKR, erhvervsorganisationer, erhvervscheferne, uddannelses- og forskningsinstitutioner, Green Hub DK m.fl.

Handlinger 

Vi afholder årligt dialogmøde med bestyrelsen for Erhvervshus Nordjylland med status på realisering af den nordjyske strategi samt sikre ejerskab til samspillet mellem den lokale og fælles indsats.

Vi bidrager til kvalificering og prioritering af fælles nordjyske strategiske indsatser, herunder via bidrag fra NES-kredsen, partnerskabet VVV 2.0.