Skip to content

Indsatsområde

Grøn energiinfrastruktur

Nordjyllands udfordringer og muligheder med grøn energiinfrastruktur

Nordjylland er massivt udfordret af mangel på adgang til en tilstrækkelig energiinfrastruktur. Regionen har forudsætningerne for at spille en nøglerolle i den grønne omstilling, fordi man her har arealerne og viljen til at udbygge produktionen af vedvarende energi, VE, i en sådan grad, at man kan forsyne andre dele af Danmark, hvor elforbruget er højere end elproduktionen. Desuden er der en lang række VE-, Power-to-X og Carbon Capture, Utilization & Storage-projekter på tegnebrættet hos offentlige og private aktører i Nordjylland, der ikke kan realiseres, hvis der ikke kommer tilstrækkeligt kapacitet i elnettet.

Elnettet i Nordjylland er blevet underprioriteret gennem mange år, hvor der samtidig er investeret massivt i øvrige dele af Danmark. Det er på høje tid, at der gøres noget ved det. Hvis det nordjyske elnet ikke udbygges tilstrækkeligt inden for en overskuelig tidshorisont, vil det ikke alene være skadeligt for den grønne omstilling. Det vil også betyde tab af grønne jobs og vækstmuligheder i Nordjylland.

Vores ønske på tværs af de 11 nordjyske kommuner og Region Nordjylland er, at der fra centralt hold prioriteres investeringer, som udvider kapaciteten i Nordjyllands elnet, så det inden 2030 kan håndtere en firedobling af VE-kapaciteten på land. Desuden ønsker vi, at Nordjylland tænkes ind i det kommende brint-backbone; et rørført system til transport af brint gennem Danmark og videre til de nærmeste eksportmarkeder.

Nordjyllands Stemme - Grafik

Om vores indsats

I BRN baner vi vejen for sikringen af en tilstrækkelig grøn energiinfrastruktur og et stærkt fundament for den grønne omstilling i Nordjylland gennem:

  • Løbende, tæt og konstruktiv dialog med centrale aktører og politiske beslutningstagere på nationalt plan – særligt hos Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet, Energistyrelsen samt Energinet
  • Dannelse af stærke alliancer og samarbejdsfællesskaber med relevante interessenter på tværs af Nordjylland og Danmark med fokus på vidensdeling
  • Sikring af et opdateret vidensgrundlag ift. nuværende og kommende produktion og aftag af vedvarende energi og Nordjyske CCUS-initiativer m.v.

Synliggørelse af Nordjyllands problemstillinger og vores bud på løsninger gennem en koordineret og fortløbende ekstern kommunikationsindsats via pressen, sociale medier og øvrige kanaler.

Læs mere om den nordjyske indsats fokuseret på Carbon Capture, Utilization & Storage, CCUS, her:

https://www.co2vision.dk/