Skip to content

Patrick skubbede til fordommene

Artiklen er udarbejdet og udgivet i forbindelse med BRN’s årsrapport 2020

”Sat lidt på spidsen, så er de så teoretisk kloge, at de aldrig får lavet noget”.

Sådan indrammer Morten Hovaldt, direktør for IT-virksomheden Complea, de fordomme og reservationer, han selv og mange mindre virksomheder har over for at ansætte en højtuddannet.

Men Morten Hovaldts syn har ændret sig. Med ansættelsen af Patrick Palsgaard i 2017 fik han gjort nogle af sine fordomme til skamme, og andre blev bekræftet.

Ærgerlig tendens
Umiddelbart lå det ikke i kortene, at de to skulle finde hinanden. Små og mellemstore virksomheder har nemlig tendens til at styre uden om højtuddannede i deres søgen efter nye medarbejdere.

Adskillige undersøgelser viser dog, at der er rigtig god fidus i netop at tilknytte højtuddannede til mindre virksomheder.

Således viser tidligere erfaringer, at SMV’er, der ansætter deres første højtuddannede, øger deres beskæftigelse med omkring seks personer i forhold til virksomheder uden højtuddannede. Og så har SMV’er med højtuddannede generelt en højere produktivitet end SMV’er uden højtuddannet arbejdskraft.

Hos Complea har man dog oplevet, hvordan tilknytningen af blandt andre Patrick Palsgaard har givet et frisk pust og nye perspektiver.

”Det flyttede noget her, rent systemmæssigt. Patrick kom med nogle tanker og nogle tilgange til opgaverne, som har flyttet os”, siger Morten Hovaldt.

For en virksomhedsejer, som har ordene ”Udvikling eller afvikling” stående på væggen ved sit skrivebord, passede ansættelsen af Patrick Palsgaard som fod i hose.

”Patrick ville påvirke udviklingen. Han var meget opsat på at komme ind og lave forandring og optimere vores processer. Det er jo en kerneværdi i Complea – at vi hele tiden skal optimere, automatisere og digitalisere – så det matchede rigtig godt”.

Netop udvikling har været kendetegnende for Patricks tid hos Complea. Han har lavet lynkarriere hos en virksomhed, der er vækstet betragteligt, og hvor han i dag er projektleder for store projekter. En rejse, som han har nydt at være en del af.

”Som nyuddannet handlede det i høj grad om at få fodfæste på arbejdsmarkedet. Det var fedt, at det blev hos Complea, som gik ind i en rigtigt spændende tid. Vi skulle selvfølgelig lige se hinanden lidt an i starten – de var noget mere IT-tekniske end mig. Men det har været spændende at få lov til at sætte sit eget præg på tingene og virkelig bidrage til udviklingen – noget, som man måske vil have haft sværere ved i en større virksomhed”, fortæller Patrick Palsgaard.

En nordjyske succesopskrift
Matchet mellem Complea og Patrick Palsgaard kom i sin tid i stand gennem den nordjyske indsats Vækst via Viden.

Helt konkret går indsatsen ud på, at virksomheder kan få hjælp af de lokale jobcentre og erhvervskontorer og herigennem alle projektets samarbejdspartnere til at rekruttere den helt rigtige højtuddannede profil i Nordjylland. Sammen identificerer de så forskellige tilknytnings- og finansieringsmuligheder. 

 

Jeg vil altid se på mennesket og den samlede pakke, og hvad de kan bidrage med

Morten Hovaldt | Direktør Complea

Patrick Palsgaard blev i første omgang tilknyttet gennem en Vækstpilotordning, hvor virksomheden fik løntilskud de første fire måneder. Det blev tungen på vægtskålen for Morten Hovaldt.

”Med Vækstpilotordningen nåede Patrick at blive sin løn værd, inden det blev til en regulær ansættelse”. For som Morten Hovaldt tilkendegiver, så er der nødt til at være forretning i det.

Derfor vurderer han også, at den økonomiske starthjælp vil være et springende punkt for mange virksomheder, da det vil minimere risikoen. Og så er han overbevist om, at den håndholdte, opsøgende metode er vejen frem.

I Complea og Patricks tilfælde var det en konsulent fra erhvervskontoret, der så et potentiale, bankede på døren og præsenterede muligheden for Morten Hovaldt.

”Nogen skal hjælpe virksomhederne og de højtuddannede til at snakke sammen. Man hænger jo ikke en flyer op på opslagstavlen længere. Her kunne jeg godt ønske, at for eksempel universitetet (AAU red.) var mere fremme i skoene og opsøger virksomhederne meget mere”.

Version 2.0 – nye mål og nye muligheder
Siden Vækst via Viden blev født i BRN i 2017, har indsatsen nydt stor succes. Over 750 matches er skabt frem mod 2021.

Nu har Vækst via Viden fået vokseværk og udviklet sig til en version 2.0 med målet om at skabe yderligere 2.000 matches frem mod 2023.

Ifølge projektleder Lasse Thomsen fra Erhvervshus Nordjylland, er det muligt at nå den ambitiøse målsætning, eftersom partnerskabskredsen er udvidet og rummer endnu flere toneangivende aktører fra beskæftigelses-, uddannelses- og erhvervsfremmeområdet, ligesom der er kommet flere remedier i værktøjskassen.

”At vi har fået flere aktive samarbejdspartnere med ombord gør, at vi er endnu flere som slår på tromme for at fremhæve budskabet over for virksomhederne”, fortæller Lasse Thomsen og fortsætter.

”Med en udvidet palette af værktøjer har vi en slags trappemodel, hvor vi i endnu højere grad er i stand til at dække virksomhedernes forskellige behov og ønsker. Blandt andet så virksomhederne kan få en forsmag på værdien af at tilknytte en højtuddannet i en mere uforpligtende form”, lyder det.

For Morten Hovaldt virker det fornuftig at tilbyde forskellige tilknytningsformer. Han og Complea er også begyndt at overveje andre muligheder.

”Men det skal give mening. Jeg vil altid se på mennesket og den samlede pakke, og hvad de kan bidrage med”, slutter Morten Hovaldt.