Skip to content

Debat

Valgets alvorlige bagtæppe kræver politisk vedholdenhed

Debatindlæg bragt i Nordjyske 7. oktober 2022
af Birgit S. Hansen, formand BRN, Mads Duedahl, næstformand BRN, Per Bach Laursen, næstformand BRN

Et folketingsvalg er normalt et glædeligt tilløbsstykke, hvor vi fejrer demokratiet. Men da Statsministeren onsdag trykkede på valgknappen, var det tydeligt, at det kommende valg omvendt foregår på et alvorligt bagtæppe.

Verdensordenens tektoniske plader rykker på sig, og vores folkevalgte er nødt til at lade nødvendighedens og sikkerhedens politik dominere.

Advarer mod berøringsangst
Men vi skal passe på, at det ikke bliver på bekostning af vores grønne ambitioner og erhvervslivets vækstmuligheder. Midt i krisens alvor er vi nødt til at tage bestik af de muligheder, den bringer med sig, og øge samfundets robusthed på flere områder.

Her må en styrkelse af energiområdet være et kardinalpunkt for de nordjyske folketingskandidater, der nu kaster sig i valgkamp. Betydningen af kritisk energiinfrastruktur er i disse dage tydelig for den brede befolkning, der mærker alvoren på pengepungen.

Situationen tilsiger, at vi sætter yderligere skub på at blive selvforsynende med vedvarende energi – jo hurtigere, des bedre. Her politikerne insistere på fortsat udvikling, og skabe rammerne for netop det i alle landsdele – også i Nordjylland.

“Formår vi at samtænke udbygning af el med ny infrastruktur af brint og CO2, har Nordjylland for alvor muligheden for at blive Danmarks grønne energiregion.”

Nordjyllands elnet skal geares til fremtiden
I Nordjylland ved vi godt, at vores store åbne arealer og lange kystlinjer er en central del af energi-ligningen. Her skal vinden blæse og solen skinne, så Power to X-anlæg kan producere grønne brændstoffer, og vi kan efterkomme et markant øget el-behov i resten af landet og i udlandet.

Men det vil være farligt at tro, at planer om energi-øer og havvindmølleparker alene klarer skærene. Der er nemlig brug for en kraftig opgradering af det bagvedliggende elnet, som skal binde fremtidens decentrale energipuslespil sammen.

I Nordjylland har vi måttet sande, at elnettets nuværende tilstand er en hæmsko for vækstmulighederne. En rapport, BRN fik lavet tidligere på året, konstaterede, at transmissionsnettet i Nordjylland ikke kan imødekomme det el-behov, som de nordjyske kommuner kigger ind i frem mod 2030.

Men skal vi for alvor udnytte Nordjyllands ressourcer og gunstige forhold, og gøre regionen til en frontløber i den grønne omstilling, så er vi nødt til at have forudsætningerne og infrastrukturen på plads.

Her er vi nødt til at forstærke elnettet, så det understøtter fremtidens behov. Men før det kan det, er et nyt Folketing nødt til at kaste et kritisk blik på den lovgivning, som vores el-distributører agerer under. Som det er i dag, har de nemlig ikke mulighed for at udbygge nettet proaktivt, og det kan ende som en flaskehals for al den grønne energi, vi skal producere.

”Hvis vi skal nå de politiske mål om at firedoble produktionen af grøn strøm på otte år, skal vi trække elkabler, rejse master og bygge transformatorstationer i et væsentligt højere tempo end hidtil”, lød det i sidste uge fra Energinet og Green Power Denmark, da de i et fælles, nationalt fremstød advokerede for et politisk opgør og muligheden for en proaktiv udbygning af elnettet.

Lad os lære af coronakrisen
Ligesom coronakrisen var fremkaldervæsken på fællesskabets betydning, gav os nyt digitalt mod og genopfriskede gode vaner, så kan forsynings- og sikkerhedskrisen også skubbe til en mere positiv og grøn udvikling af vores samfund. Og formår vi at samtænke udbygning af el med ny infrastruktur af brint og CO2, har Nordjylland for alvor muligheden for at blive Danmarks grønne energiregion.

Det er derfor den nordjyske business region, BRN’s håb, at de nordjyske folketingskandidater gør situationen og valgkampen til en løftestang for Nordjyllands grønne ambitioner og erhvervspotentiale.