Skip to content

Debat

Udtjent elnet bremser væksten

Klumme bragt i Nordjyske 5. april 2022 af Birgit S. Hansen, formand for BRN

Den grønne omstilling kører for fuld kraft i Nordjylland. Borgernes bevidsthed og krav er øget, politikerne har forpligtet sig til at skabe de bedste rammer for omstillingen, og virksomhederne har engageret sig i at nedbringe eget klimaaftryk og skabe nye grønne forretningsmodeller.

Men for at vi sammen kan udfolde det forretningsmæssige potentiale og fortsat gå allerforrest i klimakampen, skal vi i langt højere grad se adgangen til grøn strøm som et kritisk konkurrenceparameter for vores virksomheder og ikke mindst i tiltrækningen af nye virksomheder.

Flere og flere virksomheder efterspørger nemlig store mængder grøn strøm – både eksisterende, der vil omlægge produktionen, og nye, der vil etablere sig i det nordjyske. Dertil vil den generelle elektrificering med stigende salg af elbiler og varmepumper også stille langt højere krav til forsyningen af grøn strøm.

El-infrastruktur står ikke mål med Nordjyllands ambitioner
Desværre er det ikke en selvfølge, at der er nok strøm i stikkontakten. Årsagen skal findes i, at vores elnet har udtjent sin værnepligt, og på ingen måde er gearet til de behov, som den grønne omstilling stiller til nutid og fremtid.

Kigger du i Energinets langsigtede udviklingsplan for elnettet frem mod 2040, må du lede forgæves efter udbygningsplaner for Nordjylland. Det er alvorligt, at den offentlige virksomhed, som har til ansvar for at drive og udvikle elnettet ikke ser et behov for at udbygge elnettet i Nordjylland.

Gør vi ikke noget ved denne problematik, forsvinder klimaeffekter, investeringer, arbejdspladser og alle de positive følgevirkninger, det medfølger.

Birgit S. Hansen

Formand, BRN

Problemet er bare, at hvad enten det gælder tilslutning af ny produktion af grøn strøm eller forbrug i el-intensive virksomheder som eks. havne, datacentre eller Power-to-X-anlæg, så er tilslutningsprocessen til elnettet i dag årelang – helt op imod otte år.

Men når det går så langsomt med at udrulle kablerne, efter et behov er identificeret, risikerer vi, at virksomhedernes interesse aldrig materialiserer sig, før følehornene er trukket tilbage, og derfor må vi kigge langt efter nye ledninger.

Tiden kræver et paradigmeskifte
Gør vi ikke noget ved denne problematik, forsvinder klimaeffekter, investeringer, arbejdspladser og alle de positive følgevirkninger, det medfølger.
Vi er nødt til at få det lange lys på og komme på forkant med situationen. I sidste ende kan hverken klima eller samfund være tjent med, at vi sidder fast i en ”hønen og ægget-diskussion”.

Særligt nu, hvor verdenssituationen med krig i Europa har været fremkaldervæsken på vores sårbarhed, er vi nødt til at tage skeen i den anden hånd. Vi har skabt en energiafhængighed, som nu også er en helt central brik i et højspændt geopolitisk spil, og som udfordrer den grønne omstilling og underminerer virksomhedernes konkurrencedygtighed.

Muligheden for rettidig omhu er desværre forpasset. Men der er behov for, at Folketinget hurtigst muligt gør Energinet i stand til at udbygge elnettet proaktivt, samtidig med, at der sikres de nødvendige investeringer i udbygningen. Det vil sætte skub på vækst, udvikling og grøn omstilling i hele landet.