Skip to content

Sammen sætter vi strøm til Nordjylland

Samtidig med, at BRN i længere tid har lagt et politisk pres på politikerne på Christiansborg for at muliggøre en proaktiv udbygning af elnettet, har der været et behov for at kigge indad.

Det er nemlig ikke kun regulatoriske forandringer, der skal til. Kommunernes interne processer, lokalplanlægning, dialog med elnetselskaberne og indmelding af fremtidige behov er alt sammen en del af svaret. Et svar, der skal gøre Nordjylland i stand til at komme på forkant med en galopperende elektrificering af samfundet og få et fremtidssikret elnet, så stigende mængder grøn strøm kan transporteres fra A til B.

Derfor havde Klimapolitisk Dialogforum i torsdags elnettet som hovedtema. Målet var at finde frem til konkrete handlinger, så vi i fællesskab for alvor kan sætte strøm til Nordjylland.

”Personligt bliver jeg klogere på, hvordan vi på tværs af de nordjyske kommuner kan komme hurtigere frem til gode løsninger for den grønne omstilling”.

Mette Kjærulff

Kommunalbestyrelsesmedlem Thisted Kommune

Planlæg, planlæg, planlæg
Spørger du Mette Kjærulff, kommunalbestyrelsesmedlem i Thisted Kommune og medlem af Klimapolitisk Dialogforum, var det særligt vigtigt at samtænke elproduktion og -forbrug med den øvrige energisektor.

”Udbygningen af vores nordjyske elnet skal følge med den lokale udvikling inden for vedvarende energi. Dog skal vi have for øje at ikke ledningsføre al elproduktion, men placere vores produktionsenheder i enheder, hvor vi kan anvende en stor del af produktionen direkte til anden energi”, fortæller hun og nævner en ensretning i de nordjyske kommuners datamateriale som et muligt greb for at styrke dialogen med elnetselskaberne.

Ét af budskaberne, som Anders Steen Kristensen, head of grid planning ved Energinet, lagde særligt vægt på under mødet, var at kommunerne bør styrke sin planlægning.

Både i forhold til at tænke energiplanlægning ind i eksempelvis lokalplaner og udviklingsplaner mange år frem i tid, men også at parallelisere så mange processer som muligt for at nedbringe tiden fra et behov har vist sig, til der løber strøm igennem kontakten.

Fra dialog til løsning
Derudover så deltagerne også store potentialer i at koordinere indmeldinger til Energinet og vidensdele mellem kommunerne – eksempelvis gennem den fælles nordjyske indsats, Grøn Energi Nordjylland 2040.

Netop koordinering og vidensdeling er et af hovedformålene med Klimapolitisk Dialogforum. Det er nemlig en forudsætning for at omsætte dialogen til handling.

”I Thisted kommune er vi allerede godt i gang og har med KlimaAlliancenThy sikret et bredt fundament for det kommende arbejde på tværs af sektorer. Vores deltagelse i Klimapolitisk Dialogforum sikrer at vi samarbejder om udvikling i hele Nordjylland, og det er tydeligt at vi alle er optaget af den samme dagsorden, nemlig at blive klimaneutrale hurtigst muligt”, fortæller Mette Kjærulff og uddyber;

”Personligt bliver jeg klogere på, hvordan vi på tværs af de nordjyske kommuner kan komme hurtigere frem til gode løsninger for den grønne omstilling og herunder vedvarende energi”.

Fakta om Klimapolitisk Dialogforum

  • Forummet er nedsat af BRN og KKR og mødes to gange årligt
  • Består af fire politiske repræsentanter fra hver af de 11 nordjyske kommuner og Region Nordjylland, samt de tekniske direktører og den regionale udviklingsdirektør.
  • På møderne dykker forummet ned i relevante tematikker og udfordringer med afsæt i Den Fælles Nordjyske Klimaambition