Skip to content

Indsats

Internationale investeringer til Nordjylland

Om indsatsen

Internationale investeringer rummer et stort potentiale for at booste udvikling, vækst og jobskabelse i hele regionen. BRN ønsker derfor at synliggøre regionens samlede styrker og potentialer overfor blandt andre udenlandske investorer.

Partnere

Green Hub Denmark, NordDanmarks EU-kontor,  Erhvervshus Nordjylland, m.fl.

Handlinger 

Vi bidrager til at styrke samarbejdet om en samlet branding af Nordjylland og tiltrækning af investeringer, blandt andet gennem initiativet Green Hub Denmark.

Vi arbejder for at sikre hjemtag af midler fra Fonden for Retfærdig Omstilling, der er øremærket Nordjylland.