Skip to content

Indsats

Fælles nordjysk indgang til EU

Om indsatsen

EU-støtteprogrammer og -partnerskaber kan være vækstkatalysatorer for nordjyske virksomheder, ligesom de kan understøtte realiseringen af nordjyske kommuner og Regionens udviklings- og velfærdsprojekter. Således øges chancerne for hjemtag af EU-midler gennem et stærkt, fælles engagement i NordDanmarks EU-Kontor.

Partnere

NordDanmarks EU-kontor, AAU, UCN, Erhvervshus Nordjylland, NES-kredsen.

Handlinger 

Vi afsøger fælles forventninger og ønsker til EU-kontorets ydelser blandt de nordjyske kommuner og Regionen.

Vi fremmer nordjyske interesser i forhold til EU, heriblandt i forbindelse med relevant lovgivning og støtteprogrammer.

Vi får en årlig afrapportering fra EU-kontoret og indgår i dialog om styrket servicering og inddragelse af kommunerne og Regionen, eks. i EU’s ’missions’.