Vi skaber vækst og udvikling i Nordjylland

BRN er et erhvervspolitisk samarbejde mellem de 11 nordjyske kommuner og Region Nordjylland. Vores kerneopgave består i at udpege fælles, nordjyske dagsordener, iværksætte interessevaretagende indsatser, koordinere strategier og aktiviteter og disponere fælles midler til at igangsætte strategisk vigtige indsatser og initiativer.
Vores formål er at samle de nordjyske kræfter og sammen skabe fælles vækst og udvikling i Nordjylland. Vi udvikler, støtter og medfinansierer initiativer, der har en særlig betydning for vækst og udvikling på tværs af kommunegrænserne. Vi har eksisteret siden 1. januar 2015. 
Vores formand er Borgmester i Jammerbugt Kommune Mogens Christen Gade (V), som blev valgt til posten efter kommunalvalget i efteråret 2017. Han besidder posten som formand i den nuværende valgperiode.

Det er min ambition, at alle skal kunne se sig selv i BRN. Og at vi er klar til at gøre nogle prioriteringer, som vi måske ikke har været klar til at gøre før.

Mogens Christen Gade, formand

Vision og mission

 
Vision
Nordjylland er anerkendt for evnen til at skabe gode rammer og betingelser for bæredygtig vækst, sammenhæng og balance i hele regionen.

 

Mission
BRN bidrager til at skabe vækst og udvikling i hele Nordjylland
  • Vi forener kræfterne i Nordjylland om fælles nordjyske dagsordener
  • Vi løfter udfordringer i fællesskab, skaber potentialer og sikrer et stærkt fundament for vækst, jobskabelse og udvikling
  • Vi udvikler i fællesskab sammenhæng og balance i hele Nordjylland

 

Sådan arbejder BRN

 
BRN's rolle
BRN arbejder i enten en interessevaretagende, koordinerende eller igangsættende rolle. BRN er som udgangspunkt ikke selv udførende på de projekter og initiativer, der igangsættes og støttes af os. Udviklingen af indsatserne varetages således primært af BRN's partnere, nedsatte ad-hoc arbejdsgrupper eller allerede eksisterende faglige fora på tværs af kommunerne og regionen i Nordjylland.

 

Handling i højsædet
BRN er en handlingsorienteret organisation. Derfor lægger vores strategi og handlingsplan også op til helt konkrete handlingsspor inden for hver enkelt indsats. På indsatssiderne finder du de aktuelle handlingsspor for det indeværende år.

Organisering

Vi er et politisk fællesskab blandt de 11 nordjyske borgmestre og regionrådsformanden og vi involverer de nordjyske virksomheder som vigtige samarbejds- og sparringspartnere i vores arbejde for Nordjylland.
  • Vores bestyrelse sætter retningen for arbejdet ved at udpege en række fælles dagsordener, interessevaretagende aktiviteter og disponerer de fælles midler til at igangsætte og understøtte prioriterede indsatser og initiativer.
  • Vores direktion understøtter vores bestyrelses dagsordensætterende og interessevaretagende arbejde. De skal desuden sikrer forankring af konkrete arbejdsopgaver i kommunerne, hos regionen og hos andre relevante parter.
  • Sekretariatsledelsen og BRN-sekretariatet forbereder og understøtte bestyrelsen.

Find de aktuelle medlemmer her

Læs BRN's vedtægter her

Økonomi

Vi har en årlig økonomi på 14.mio. kr.. Midlerne er sammensat på baggrund af indbetalinger fra hver kommune og regionen. De 11 kommuner betaler 15. kr. pr. indbygger mens det er 9. kr. pr. indbygger for Region Nordjylland.
Det er vores bestyrelse, der forvalter de godt 14.000.000 kroner som puljes til os hvert år.
 
Det er ikke muligt at ansøge om midler eller medfinansiering i BRN. Midlerne disponeres til initiativer og aktiviteter udpeget og udvalgt af vores bestyrelse.  

 

Kontaktpersoner

Henrik Hartmann Jensen

Sekretariatsleder

Mette Højris Gregersen

Konsulent

Thomas Stevn Kruse

Kommunikationsansvarlig

Vi er BRN...

Sammen står vi stærkere!