Fælles om vækst
Fælles om fremtiden
Fælles om Nordjylland

Vi skaber vækst og udvikling i Nordjylland

BRN er et erhvervspolitisk samarbejde mellem de 11 nordjyske kommuner og Region Nordjylland. Vores kerneopgave består i at udpege fælles, nordjyske dagsordener, iværksætte interessevaretagende indsatser, koordinere strategier og aktiviteter og disponere fælles midler til at igangsætte strategisk vigtige indsatser og initiativer.
Vores formål er at samle de nordjyske kræfter og sammen skabe fælles vækst og udvikling i Nordjylland. Vi udvikler, støtter og medfinansierer initiativer, der har en særlig betydning for vækst og udvikling på tværs af kommunegrænserne. Vi har eksisteret siden 1. januar 2015. 
Vores formand er Borgmester i Jammerbugt Kommune Mogens Christen Gade (V), som blev valgt til posten efter kommunalvalget i efteråret 2017. Han besidder posten som formand i den nuværende valgperiode.

Det er min ambition, at alle skal kunne se sig selv i BRN. Og at vi er klar til at gøre nogle prioriteringer, som vi måske ikke har været klar til at gøre før.

Mogens Christen Gade, formand.

Vores 4 indsatsområder

BRN igangsætter initiativer inden for vores fire indsatsområder

Har du spørgsmål til vores indsatsområder, er du velkommen til at kontakte BRN:
@

Vision og mission

 
Vision
De 11 nordjyske kommuner og Region Nordjylland ønsker via Business Region North Denmark at samle Nordjylland for derved at styrke forudsætningerne for vækst, udvikling og jobskabelse i hele regionen.

 

Mission
Business Region North Denmark skaber en platform, hvor de nordjyske kommuner og Region Nordjylland, i tæt samarbejde med det nordjyske erhvervsliv, målrettet samarbejder om fælles interessevaretagelse og fælles satsninger, som flere eller alle parter finder centrale for en fælles vækstdagsorden.

 

Organisering

Vi er et politisk fællesskab blandt de 11 nordjyske borgmestre og regionrådsformanden og vi involverer de nordjyske virksomheder som vigtige samarbejds- og sparringspartnere i vores arbejde for Nordjylland.
  • Vores bestyrelse sætter retningen for arbejdet ved at udpege en række fælles dagsordener, interessevaretagende aktiviteter og disponerer de fælles midler til at igangsætte og understøtte prioriterede indsatser og initiativer.
  • ErhvervsForum er vores dør ind til det nordjyske erhvervsliv. I forummet sidder udpegede erhvervsrepræsentanter efter behov. Deres opgave er at bidrage med sparring og input i de konkrete initiativer og aktiviteter som sættes i gang.
  • Vores direktion understøtter vores bestyrelses dagsordensætterende og interessevaretagende arbejde. De skal desuden sikrer forankring af konkrete arbejdsopgaver i kommunerne, hos regionen og hos andre relevante parter.
  • Sekretariatsledelsen og BRN-sekretariatet forbereder og understøtte bestyrelsen.

Se hvem de aktuelle medlemmer er her.

Vi er ikke i os selv udførende på de projekter og initiativer der igangsættes og støttes via os. Udviklingen af initiativerne varetages af vores partnere, nedsatte ad-hoc arbejdsgrupper eller allerede eksisterende faglige fora på tværs af kommunerne og regionen i Nordjylland. Når initiativer er godkendt af vores bestyrelse, forankres de efterfølgende hos de rette partnere med deltagelse af BRN-repræsentanter.

Økonomi

Vi har en årlig økonomi på 14.mio. kr.. Midlerne er sammensat på baggrund af indbetalinger fra hver kommune og regionen. De 11 kommuner betaler 15. kr. pr. indbygger mens det er 9. kr. pr. indbygger for Region Nordjylland.
Det er vores bestyrelse, der forvalter de godt 14.000.000 kroner som puljes til os hvert år.
 
Det er ikke muligt at ansøge om midler eller medfinansiering i BRN. Midlerne disponeres til initiativer og aktiviteter udpeget og udvalgt af vores bestyrelse.  

 

Kontaktpersoner

Henrik Hartmann Jensen

Sekretariatsleder

Mette Højris Gregersen

Konsulent

Thomas Stevn Kruse

Kommunikationsansvarlig

Samarbejdspartnere

Sammen står vi stærkere!