Kontaktpersoner

Henrik Hartmann Jensen

Sekretariatsleder

Mette Højris Gregersen

Konsulent

Thomas Stevn Kruse

Kommunikationsansvarlig