Skip to content

Debat

CO2 er fremtidens grønne byggesten

Af Birgit S. Hansen, bestyrelsesformand for Business Region North Denmark & Mogens Christen Gade, bestyrelsesformand for Erhvervshus Nordjylland
Bragt i Nordjyske 14. december 2022

I årtier har CO2-udledning fra industrien, landbruget og transportsektoren været en udfordring, der udelukkende løses ved at reducere mængden mest muligt. I Danmark udleder vi årligt over 40 mio. tons CO2. Men i fremtiden kan vi CO2 blive en værdifuld ressource.

Det lyder måske som en fjern fremtid. Men det er det ikke. Et stærkt nordjysk, politisk forankret konsortium arbejder allerede benhårdt og målrettet på at indfange, transportere, lagre og anvende CO2.

Vi kalder indsatsen CO2Vision. For det handler om, at vi vil ændre synet på CO2 – fra at være et klimaskadelig samfundsproblem til en ressource og byggesten for erhvervslivets næste grønne bølge – mærket ”made in Nordjylland”. Det er en vision, som vi bedst forløser i fællesskab på tværs af fagligheder, kompetencer og sektorer.

Nordjylland er af regeringen udpeget som et erhvervsfyrtårn, som i 2030 skal være international foregangsregion for CO2-fangst, -anvendelse, -transport og -lagring. Visionen er, at der fra de 10-15 største CO2-udledere indfanges CO2 og samtidig etableres et grønt rørført infrastruktursystem til transport af blandt andet CO2 og brint.

Ifølge en tidligere undersøgelse fra Rambøll udgør det danske markedspotentiale for CCUS og
Power to X over 300 mia. kr.

Birgit S. Hansen & Mogens C. Gade

Hhv. formand for BRN og formand for Erhvervshus Nordjylland

CO2’ens værdi
Nogen af os kan måske stadig huske, hvordan vi med elektrolyse spaltede vand i brint og ilt i folkeskolens fysiklokale. I dag sker det på Power to X-anlæg, hvor store mængder strøm og vand kan producere store mængder brint.

Det er netop i samspil med brint, at den indfangede CO2 får værdi. Gennem en synteseproces kan det blandt andet blive til e-brændstof. Altså kan vi bytte alle de skadelige fossile brændstoffer ud, som driver vores fly, lastbiler og skibe ud med et grønt, klimavenligt brændsel. På samme måde kan CO2’en indgå i produktion af byggematerialer, kemikalier og tekstiler.

Med dén korte fysiktime ovre, er det måske værd at kigge på, hvilke forretningsmuligheder, der gemmer sig. Når vi udvikler og skalerer løsningerne, så kan de også eksporteres til resten af verden. Så selv om udledningen ikke just lyder positiv i sig selv, så kan det ende med, at CO2 bliver den afgørende faktor for nye grønne arbejdspladser i Nordjylland i fremtiden.

Ifølge en tidligere undersøgelse fra Rambøll udgør det danske markedspotentiale for CCUS og Power to X over 300 mia. kr. Så det er altså ikke pebernødder, vi snakker.

Bredt nordjysk aftryk
Overalt i Nordjylland har vi potentialer til at indgå i værdikæden og tage del i eventyret. Vi har udledning fra store virksomheder og fødevareindustrier. Men vi er også udpeget fordi vi har en række styrker – såsom arealer, gode lagringsmuligheder, stærke fagligheder og en stærk samarbejdskultur – som er vigtige forudsætninger for at løfte opgaven i fællesskab.

Og der bliver brug for alle. Lige fra forskeren, der udvikler, forfiner og tester de nødvendige teknologier, til smeden og rørlæggeren, der skal lave rørføring rundt i landsdelen, så vi kan transportere brint og CO2 derhen, hvor der er brug for det.
Ambitionerne og armbevægelserne er måske noget u-nordjysk. Men med en tildeling på 92,4 mio. kr. fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse til udvikling af fyrtårnet er vi kommet godt i gang.

Blandt andet har vi ni test- og demonstrationsprojekter fordelt over hele Nordjylland med over 50 virksomheder, som i fællesskab arbejder med nye teknologier og udviklingsprojekter inden for området. Lige fra undersøgelse af storskala CO2-infrastruktur i Thy og methanolanlæg på Hirtshals Havn, til CO2-fangst og -transport ved Randers Tegl og test af CO2-separationsteknologier på Vesthimmerland Biogas.

Samtidig arbejdes der med vejledning og forretningsudvikling af nordjyske virksomheder, der kan indgå i værdikæden, og med at styrke de relevante uddannelsestilbud fra erhvervsskoler til universitet og løbende give tilbud til kompetenceudvikling af ledelse og medarbejdere i de relevante virksomheder.

Der er lang vej endnu, men Nordjylland er kommet godt fra start. Der er skabt et stærkt afsæt for samarbejde blandt vigtige nordjyske aktører inden for den grønne omstilling. Samtidig er der bred opbakning fra alle kommuner, Regionen og virksomhedsaktører i denne vigtige indsats via det erhvervspolitiske samarbejde i Business Region North Denmarks og i Erhvervshus Nordjyllands bestyrelser.

Vi har lagt nogle af byggestenene, men er bestemt ikke færdige. Og med vanligt nordjysk samarbejde og dedikation kan vi for alvor lægge byggestenene til en reel ’gamechanger’ for klima og nordjysk erhvervsliv.