Skip to content

Indsats

Nordjyllands digitale infrastruktur

Om indsatsen

Den digitale transformation er væsentlig for nordjyske virksomheders konkurrencedygtighed. Således er de nordjyske kommuner og Regionen opsatte på at sikre en robust digital infrastruktur i hele Nordjylland, der står mål med ikke blot nutidens men fremtidens digitale behov, der kan give nordjyske virksomheder en konkurrencemæssig fordel.

Partnere

Region Nordjylland, de kommunale IT-chefer, erhvervs- og videnorganisationer, udbydere af digital infrastruktur.

Handlinger 

Vi afklarer, hvor der er fælles nordjysk interesse og muligheder for at fremme udbredelse af digital infrastruktur i Nordjylland gennem fælles handling.

Vi samler relevante nordjyske aktører og peger på konkrete samarbejdsmuligheder inden for bl.a. bredbånd- og 5G dækning og udvikling af 5G-løsninger til erhvervslivet.

Vi varetager Nordjyllands interesser gennem fælles repræsentation i nationale råd, netværk og fora, fælles høringssvar, koordinering af dialog med udbyderne mm.