Indsats

Nordjyllands digitale infrastruktur

Om indsatsen

Den digitale transformation er væsentlig for nordjyske virksomheders konkurrencedygtighed. Således er de nordjyske kommuner og Regionen opsatte på at sikre en robust digital infrastruktur i hele Nordjylland, der står mål med ikke blot nutidens men fremtidens digitale behov, der kan give nordjyske virksomheder en konkurrencemæssig fordel.

Partnere

Region Nordjylland, de kommunale IT-chefer, erhvervs- og videnorganisationer, udbydere af digital infrastruktur.

Handlinger 

Vi afklarer, hvor der er fælles nordjysk interesse og muligheder for at fremme udbredelse af digital infrastruktur i Nordjylland gennem fælles handling.

Vi samler relevante nordjyske aktører og peger på konkrete samarbejdsmuligheder inden for bl.a. bredbånd- og 5G dækning og udvikling af 5G-løsninger til erhvervslivet.

Vi varetager Nordjyllands interesser gennem fælles repræsentation i nationale råd, netværk og fora, fælles høringssvar, koordinering af dialog med udbyderne mm.