Skip to content

#Nordjyllandsstemme

#NORDJYLLANDSSTEMME

BRN’s rolle skærpes

Med godkendelsen af ny strategi for BRN-samarbejdet fra 2023, skærpes organisationens rolle som Nordjyllands stemme og interessevaretager – både når strukturelle udfordringer og skævvridninger skal rettes og fælles potentialer og ambitioner skal indfries.

Siden etableringen af BRN i 2015 har det nordjyske samarbejde bevæget sig over i en stadig mere interessevaretagende rolle, hvor det handler om at få Nordjylland ’top of mind’ på Christiansborg og blandt centrale beslutningstagere.

Dét har vist sig nødvendigt for at håndtere de udfordringer, der går på tværs af kommunegrænserne, for at sikre rammevilkårene for udvikling og vækst og ikke mindst for at Nordjylland kan bruge sine markante styrker til at indfri store potentialer i et større perspektiv.

Download BRN’s strategi
#Nordjyllandsstemme

hvad er BRN?

BRN er et erhvervspolitisk samarbejde mellem de 11 nordjyske kommuner og Region Nordjylland, som målrettet arbejder for at styrke betingelserne for vækst og udvikling i hele landsdelen.

Vi bringer Nordjyllands særlige styrker og potentialer i spil i større fælles strategiske indsatser, og arbejder for at styrke Nordjyllands position i et nationalt og internationalt perspektiv. BRN er Nordjyllands fælles stemme i forhold til politisk interessevaretagelse.

hvem er vi?

BRN er en samarbejdsplatform, der ledes af de 11 nordjyske borgmestre og regionsrådsformanden, som udgør bestyrelsen. Bestyrelsen sætter retning, identificerer og prioriterer de fælles indsatser

Bestyrelsens arbejder understøttes af direktionen, som består af de 11 nordjyske kommunaldirektører og regionsdirektøren. Direktionen yder sparring til bestyrelsen og sekretariatet og skal sikre lokalt ejerskab.

Sekretariatet udvikler, faciliterer og driver BRN’s arbejde gennem løbende dialog med centrale aktører med afsæt i bestyrelsens beslutninger.

Udover sekretariatets egne medarbejdere, omfatter sekretariatet også medarbejdere og repræsentanter fra de nordjyske kommuner og Regionen og kan aktivere videnspersoner og specialister i task forces efter behov.

principper for indsatser

Indsatsen indfrier et eller flere af BRN’s fem pejlemærker

 

Indsatsen løftes bedst i et strategisk fællesskab på tværs af de nordjyske kommuner og Regionen

Indsatsen gavner Nordjylland geografisk bredt

Hvad samarbejder vi om?

Som politisk og strategisk samarbejdsplatform arbejder BRN med fælles indsatser på tværs af Nordjylland – indsatser, der tager udgangspunkt i en udfordring, et potentiale eller en satsning, der håndteres bedst i et handlekraftigt fællesskab.

Vores fem pejlemærker
BRN-fællesskabet har således særligt fokus på at:

hvordan arbejder vi?

Nordjyllands stemme
I et dedikeret nordjysk fællesskab tager vi udgangspunkt i vores individuelle og fælles styrker, og vores arbejde skal ses i sammenhæng med den regionale udviklingsstrategi og nationale strategier. Med de 11 nordjyske kommuner og Region Nordjylland i ryggen varetager BRN med stor legitimitet og bred opbakning fælles interesser, som bidrager til at indfri store udviklings- og vækstpotentialer på tværs af regionen. Dette sker med afsæt i bestyrelsens prioriterede indsatser og gennem fælles interessevaretagelse.

Dét, og Nordjyllands unikke samarbejdstraditioner, gør Nordjylland i stand til at stå sammen om større og signifikante satsninger i dialog med centrale beslutningstagere.

Gennem agil og proaktiv interessevaretagelse, kobler vi os på nationale dagsordener og synliggør nordjyske styrkepositioner og særlige potentialer, og bringer dem i spil i et større perspektiv. Vi positionerer Nordjylland og styrker betingelserne for at indfri vores fælles vision og mission.

Samarbejde er vejen til succes
Én central forudsætning for at lave meningsfuld og effektiv interessevaretagelse er bredt samarbejde. Vores tilgang og ambition er, at nordjysk interessevaretagelse og koordinering af strategiske initiativer får størst succes, når det sker i dialog og i partnerskaber og samarbejde med erhvervsliv, erhvervs- og erhvervsfremmeorganisationer, uddannelses- og forskningsinstitutioner, kommuner, region samt andre relevante aktører.

Fra strategi til handling
BRN’s strategi sætter en fælles retning for arbejdet i BRN. Strategien gælder indtil bestyrelsen ønsker en ny og suppleres af et-årige handlingsplaner, der beskriver BRN’s prioriteter og konkrete indsatser for året.