Skip to content

Årsrapport 2020 ude nu

For BRN, ligesom for alle andre, var 2020 kraftigt påvirket af coronapandemien. Her fokuserede BRN i høj grad på at understøtte vilkårene for erhvervslivet i en svær tid, heriblandt minkbranchen og turismen, samt at sikre rammerne for at løfte dem, der nu stod uden arbejde, videre til nye muligheder.

Samtidig har BRN sikret fremdrift af de eksisterende indsatser. Det ses eksempelvis i videreførelsen af indsatsen Vækst via Viden i version 2.0. Indsatsen søger at matche højtuddannede med små og mellemstore virksomheder, da der her er et særligt vækstpotentiale. Indsatsen skal med nye matchværktøjer, en udvidet partnerkreds og en fortsættelse af den eftertragtede Vækstpilotordning skabe 2.000 match frem mod 2023. Ligesom BRN fortsat har skabt lydhørhed blandt relevante beslutningstagere om betydningen af den 3. Limfjordsforbindelse samt en udvidelse af Rute 26/34.

Derudover har BRN også affødt nye, vigtige indsatser på tværs af regionen. Her fylder særligt det grønne område, hvorfor BRN i 2020 har tilføjet et særskilt indsatsområde til porteføljen; Klima og Grøn Omstilling.

“Selvom vi står i en coronakrise, så har vi stadig en alvorlig klimakrise. Her er der ikke råd til at slippe tøjlerne. Det har vi heldigvis heller ikke gjort i Nordjylland. Tværtimod har vi bygget på, sat os endnu flere ambitiøse mål, og dedikeret os til at vise en fælles vej i den grønne omstilling. Vi ved af erfaring, at vi bedst håndterer komplekse og krævende udfordringer i et forpligtende fællesskab, og på en måde, hvor alle får lov til at bidrage med det, de er allerbedst til”, lyder det i forordet fra BRN-formand, Mogens C. Gade.

Samtlige nordjyske kommuner og Region Nordjylland blev en del af det nationale DK2020-partnerskab, hvor der skal udarbejdes lokale klimahandlingsplaner med konkrete handlingsspor til at indfri nationale og internationale klimamålsætninger efter samme ’best practice’-standarder. Det får kommunerne blandt andet hjælp til igennem et nyoprettet DK2020-sekretariat tilknyttet BRN.

Derudover er samtlige nordjyske kommuner og Regionen gået sammen om en målsætning om at være selvforsynende med vedvarende energi i 2040. Det skal realiseres igennem Grøn Energi Nordjylland 2040, hvor der nu skal udarbejdes en strategisk energiplanlægning for hele Nordjylland, hvor samtlige af Nordjyllands energi- og transportsystemer skal kobles sammen i ét integreret og fleksibelt system.

Mange gode grønne indsatser fordrer også øget koordinering og samtænkning. Derfor har BRN og Kommunekontaktrådet for Nordjylland også udarbejdet Den Fælles Nordjyske Klimaambition, der skal bringe lokale styrker i spil og være med til at sikre en fælles retning for vores grønne engagement, så vi i Nordjylland maksimerer vores grønne aftryk.