Skip to content

Nordjyllands bidrag til et styrket Forsvar

En ny forsvarspolitisk situation

Det danske Forsvar skal geares til en ny sikkerhedspolitisk fremtid og nye udfordringer. Med det nationale kompromis om dansk sikkerhedspolitik og målet om et varigt løft af investeringer i forsvar og sikkerhed frem mod 2030, skal kommende politiske forhandlinger styrke Forsvarets forudsætninger for at forsvare Danmarks nærområde i samspil med allierede og NATO.

Det er oplagt for Nordjylland at spille en strategisk hovedrolle i styrkelsen af Forsvaret. Med historisk tætte bånd mellem landsdelen og Forsvaret er der her opbygget et unikt økosystem – uddannelsesinstitutioner, forskning, infrastruktur, erhverv – som i forvejen understøtter Forsvaret.

Her er rammerne, kapaciteten og kompetencerne til at udbygge centrale forsvarsenheder med henblik på at imødekomme Forsvarets behov – hurtigt og omkostningseffektivt.

Nordjylland er på alle områder parat til at bygge videre på sin strategiske nøglerolle i opbygningen af et styrket dansk forsvar.

Birgit S. Hansen

Formand, BRN

sTÆRKT FORSVARSAFTRYK I NORDJYLLAND

1 – Flådestation Frederikshavn
Basehavn for transportfartøjer og fregatter af Absalon-klassen, inspektionsskibe, slæbebåde og miljøskibe. Hjemsted for Søværnets minerydningskapacitet og en del af Søværnets uddannelser.

 2 – Aalborg Kaserner
Trænregimentet råder over Hærens transport-, forsynings-, vedligeholdelses- og sanitetsenheder. Hovedkvarter for Militærpolitiet og Hærhjemmeværnet i Nordjylland.

3 – Flyvestation Aalborg
Huser Flyvevåbnets Air Transport Wing, der rummer Hercules og Challenger-fly (transportfly af gods og personel), samt hovedkvarter for Jægerkorpset og Specialoperations-kommandoen.

4 – Civile enheder
Forsvarets Ejendomsstyrelse og Forsvarets Regnskabsstyrelse er placeret i Hjørring.

5 – Hjemmeværnet
Marinehjemmeværnet holder til ved Hanstholm Havn, hvorfra der foretages farvandsovervågning og –bevogtning.

Nordjylland tilbyder unikt fundament

Militære kapaciteter

 

Nordjylland har, som eneste landsdel, alle tre værn repræsenteret – alle med betragtelig ledig kapacitet samt mulighed for udvidelser inden for de eksisterende arealer.

Alle tre værn yder centrale logistik- og vedligeholdelsesservices for Forsvaret. Det åbner for unikke synergieffekter med Nordjylland som Forsvarets logistik- og vedligeholdelseshub.

Forsvarets Ejendomsstyrelse og Regnskabsstyrelse er placeret i Hjørring. Her er uudnyttede kapaciteter og mulighed for tværgående styring og planlægning blandt Forsvarets under-støttende, civile funktioner.

Med Flådestation Frederikshavns tætte samspil med nordjyske værfter, er både rammer og ”know-how” på plads for udvidelse og vedligehold af Forsvarets maritime kapabiliteter.

Flyvestation Aalborg er oplagt som base for den kommende dronekapacitet. Her kan skabes stærke synergier til droneforskning og -virksomheder i Nordjylland.

Strategisk placering

 

Nordjylland er ideelt placeret til at varetage den vigtige funktion som ledvogter til Nordsøen, eks. i forhold til territorialovervågning.

Nordjyllands beliggenhed i forhold til Færøerne, Grønland og Arktis får desuden en stadigt større geopolitisk betydning i fremtiden, både i forhold til at sikre den generelle sikkerhed for borgerne i hele rigsfællesskabet, samt suverænitetshåndhævelse.

Nordjylland er også oplagt til at yde effektiv host nation support for Danmarks og NATO’s kapaciteter, særligt inden for vedligehold og logistik.

Endelig har Nordjylland en stærk in-frastruktur med fem større havne, lufthavn, jernbane, store øvelsester-ræner og direkte adgang til E45. Samlet øger det forsyningssikkerheden og skaber effektive forsynings-kæder.

Værdikæde på tværs af sektorer

Med etableringen af Nationalt Forsvarsteknologisk Center (NFC) ved Aalborg Universitet, skabes et innovativt forsknings- og udviklingsmiljø, der kan bidrage til et teknologisk løft af Forsvaret.

Forsvaret benytter allerede mere end 60 kursus- og uddannelsestilbud i Nordjylland, hvor Aalborg Universitet, Professionshøjskolen UCN, Martec, DTU Aqua, AMU og erhvervsskoler tilbyder adskillige uddannelses- og kompetenceudviklingsmuligheder for Forsvarets personel.

Nordjysk erhvervsliv har årelang tradition for at indgå som leverandør til Forsvaret, blandt andet i vedligehol-delsesopgaver.

Adskillige virksomheder har specialiseret sig inden for eks. værfts- og bearbejdningssektoren, energi og grøn omstilling samt techindustrien, herunder droner, antidrone-systemer og space.

BRN OM INDSATSEN I PRESSEN

Debat: Nordjylland gearet til nøglerolle

Med Ruslands invasion af Ukraine og senere ophævelsen af forsvarsforbeholdet og indgåelsen af det nationale kompromis om dansk sikkerhedspolitik er Danmark trådt ind i en ny forsvarspolitisk tid, hvor landets forsvar, sikkerhed og beredskab skal styrkes markant.

I de bestræbelser kan og bør Nordjylland spille en central rolle.

Det understreger BRN’s formandskab, Birgit Stenbak Hansen, Mads Duedahl og Per Bach Laursen i dette indlæg.