Skip to content

Indsatsområde

Kvalificeret arbejdskraft

Indsatser

Kompetencer til tiden

Adgang til den rette arbejdskraft og de rette kompetencer er en afgørende forudsætning for øget produktivitet, vækst og udvikling i erhvervslivet. Imødekommer vi ikke virksomhedernes behov, risikerer vi, at virksomheden opsøger de nødvendige kompetencer andetsteds, eller i værste fald må dreje nøglen. Sådan fungerer det i et kompetetivt og åbent globalt marked.

Ovenpå coronakrisen har dansk økonomi oplevet et markant opsving. Det har blandt andet resulteret i, at ledigheden er banket i bund til et niveau fra før finanskrisen i 2009. Den lave ledighed giver dog også udfordringer.

Mange danske virksomheder oplever nemlig, at de ikke kan opdrive og tilknytte de kompetencer, de har brug. Dermed risikerer manglen på arbejdskraft at hæmme potentialet i et økonomisk opsving.

Det stiller nye krav til samfundet, da arbejdsstyrken er nødt til at kunne matche virksomhedernes behov. Særligt industrivirksomheder, servicevirksomheder og byggeri og anlæg mangler hænder og det går mærkbart ud over produktionen, da virksomheder må ende med at give afkald på ordrer.

Fremtidens kompetencer
Uanset hvor akut manglen på arbejdskraft er, kan vi ikke fremtrylle hænder fra den ene dag til den anden. Men formår vi ikke at håndtere udfordringen risikerer vi flaskehalse, højere ledighed og produktionsnedgang.

For at imødekomme virksomhedernes kompetencebehov er der behov for mange forskelligartede tiltag. Det kunne være i forhold til efter- og videreuddannelse og tiltrækning af international arbejdskraft, men også mere systemiske tiltag igennem hele uddannelseskæden, hvor særligt uddannelses- og karrierevejledning er essentielle værktøjer i forhold til at matche det kompetencemæssige udbud og efterspørgsel på længere sigt.

Undersøgelser viser således, at der i 2030 vil mangle 99.000 faglærte (AE) og 13.000 uddannede kandidater inden for ingeniør-, teknik- og IT-områderne (IDA) i Danmark. Denne ubalance forstærkes af et estimeret overskud af ufaglærte på 59.000 og overskud af akademikere på 25.000 (AE).

Særligt de grønne ambitioner øger kompetenceefterspørgslen. Ifølge beregninger fra Dansk Energi, vurderes det, at de investeringer, der skal føre til 70 procent reduktion i udledning af drivhusgasser i 2030, skaber 290.000 årsværk.

Sådan arbejder BRN med Kvalificeret Arbejdskraft

At ramme balancen mellem kompetencemæssigt udbud og efterspørgsel er komplekst – også i Nordjylland. For BRN er det derfor vigtigt, at det er et område, vi er fælles om. Ikke bare på tværs af kommunegrænser, men også på tværs af sektorer. Vi er nødt til at vide, hvilken fremtid, vi kigger ind.

Hvilke muligheder og udfordringer er der i forhold til arbejdskraft? Hvilke kompetencer vil blive særligt efterspurgt i Nordjylland?

Derfor er dialogen og samarbejdet med erhvervsliv og uddannelses-, erhvervsfremme- og beskæftigelsesaktører også med til at nedbryde silotænkning for i stedet at bygge tværgående og holistiske partnerskaber, der i langt højere grad bliver i stand til at identificere og imødekomme erhvervslivets behov.

Her spejler vi naturligvis også indsatserne i de nordjyske styrkepositioner i erhvervsfremmestrategien, som repræsenterer et unikt regionalt vækstpotentiale.

Derfor er vi eksempelvis opsatte på at understøtte udviklingen af grønne kompetencer, STEM-kompetencer og at udnytte det store potentiale i, at SMV’er i langt højere grad tilknytter højtuddannede – det ved vi nemlig booster virksomhedernes produktivitet og vækst.