Skip to content

Indsatsområde

Internationalt samarbejde

Indsatser

Nordjysk udsyn

I en globaliseret verden er markeder og økonomier åbne og forbundet. For et relativt lille land som Danmark giver det nærmest uendelige eksportmuligheder. Men samtidig er vi også afhængige af, at udenlandske investeringer lander i Danmark. I et kompetetivt marked er det derfor nødvendigt at tydeliggøre fordele og vækstpotentialer overfor udenlandske investorer.

Tiltrækning af udenlandske investeringer kan nemlig være en vigtig vækststimulator, der skaber vigtige arbejdspladser, øger produktivitet, fordrer innovation og nyskabelse og i sidste ende skaber nye eksportmuligheder. Alt sammen vigtige elementer i et samfundsøkonomisk perspektiv.

Ifølge Nationalbanken havde udlandet i 2019 direkte investeringer i Danmark til en værdi af 881 mia. kr.

Med så store potentielle gevinster på spil skal Danmark – og Nordjylland – have konstant internationalt udsyn for at understøtte erhvervslivets udvikling og vækst. Både i forhold til at tiltrække investeringer men også i forhold til at påvirke rammevilkårene.

EU som løftestang
Investeringer er dog ikke kun fra private udenlandske investorer. Det kan lige så vel være igennem fondsmidler i nationalt og Europæisk regi.

Her er særligt EU’s Green Deal – EU’s grønne flagskib – en investeringsmæssig mastodont for medlemslandene. Frem mod 2027 mobiliseres 7.500 mia. kr. gennem adskillige støtteprogrammer til at understøtte den grønne omstilling i hele Europa. Det skal være med til at indfri EU’s mål om at være det første klimaneutrale kontinent i 2050.

Her er det vigtigt at udnytte de muligheder i både private virksomheder samt i kommuner og region, da de kan katalysere vækst og udvikling.

Sådan arbejder BRN med Internationalt Samarbejde 

For Nordjylland er det internationale fokus i høj grad bundet op om en fælles indgang til EU-systemet – og særligt EU’s støtteprogrammer.

Her er det vigtigt for BRN, at vi bringer vores unikke styrkepositioner i spil som gearing til at tiltrække investeringer, eksempelvis fra Green Deal-programmerne, og får vores bid af kagen.

Det gør vi gennem en fælles nordjysk indgang til EU – nemlig via NordDanmarks EU-kontor. Med stor faglig indsigt i EU er de gennem håndholdt vejledning og screening med til at styrke nordjyske virksomheders muligheder for at hjemtage midler og indgå i partnerskaber på tværs af Europa.

Det er blandt andet med til at understøtte virksomheders produkt- og teknologiudvikling, adgang til nye markeder og i sidste ende bidrage til nordjysk vækst og udvikling. Eksempelvis hjalp EU-kontoret nordjyske virksomheder med hjemtag for 96 mio. kr. i 2020.

Derudover er EU-kontoret en vigtig sparringspartner for kommunerne og Regionen i forhold til at matche lokale/regionale udviklingsplaner og -projekter med EU’s støtteprogrammer og netværk. Og gennem EU-kontoret kan Nordjylland desuden varetage fælles nordjyske interesser, eksempelvis i forhold til at sikre optimale rammevilkår på det maritime område eller landbrugsområdet, hvor vi som region har særlige interesser.