Skip to content

Indsatsområde

Erhvervsudvikling og jobskabelse

Indsatser

Rammerne skal være på plads

Dansk erhvervslivs mulighed for at starte, drive og udvikle konkurrencedygtige virksomheder påvirkes af en række forhold og betingelser. Det er rammevilkårene, som i høj grad påvirker – positivt og negativt – hvorvidt og i hvilken grad, virksomheder udvikler sig.

Det gælder både for nyopstartede iværksættereventyr og for veletablerede globale virksomheder og alt derimellem. Således er gode rammevilkår både en hånd i ryggen, når du skal udvikle din business case fra bunden eller udforske nye forretningsmuligheder eller markeder.

Rammevilkår er således centrale for, at virksomhederne kan opnå konkurrencemæssige fordele på både nationale og internationale markeder og dermed vækste – til gavn for blandt andet arbejdstagere, lokalsamfund samt velstand og velfærd i Danmark som helhed.

Rammevilkår repræsenterer således adskillige greb, der agilt tillader at understøtte udvalgte fokusområder som håndtering af eksempelvis udfordringer eller for at indfri et særligt potentiale.

Dette er væsentligt at holde for øje, eksempelvis i forhold til at skabe de rette betingelser for at drive virksomhed, virksomhedens mulighed for at skabe arbejdspladser, øge produktiviteten og skabe øget konkurrenceevne.

Forskning som erhvervslivets spirekasse
Danmark har udviklet sig til et videnssamfund, hvor netop vores konkurrencedygtighed i høj grad præges af banebrydende forskning, og at det omsættes til nye forretningsmuligheder – hvad end det er inden for medicinalindustrien, energisektoren eller i IKT- og digitaliseringsbranchen.

Men det er ikke en naturlov. Før viden, idéer eller opfindelser kan blive en forretningsmulighed, er der behov for at bygge bro mellem forsknings- og vidensmiljøer og det omkringliggende samfund, hvor virksomheder gennem innovation eksempelvis kan sænke produktionsomkostningerne eller øge værdiskabelsen og produktiviteten.

Her har vi i Nordjylland en udfordring. Nordjyske virksomheder har nemlig i mange år investeret relativt lidt i forskning og udvikling, og andelen er faldende. 17 pct. af de produktinnovative virksomheders omsætning kan tilskrives nye varer og tjenesteydelser, hvilket er den laveste andel i landet.

Således spiller adskillige faktorer ind i forhold til at vende tendensen – blandt andet universiteternes vilkår for at kunne bedrive relevant forskning og undervisning og de nationale erhvervs- og videnklyngers evne til at koble forskningsmiljø og virksomhedernes virkelighed.

Sådan arbejder BRN med Erhvervsudvikling og Jobskabelse 

For BRN er det afgørende, at vi udnytter de nordjyske virksomheders potentialer for at skabe bæredygtig vækst – det er nemlig en markant udviklingsfaktor for hele regionen.

Derfor tager vi også naturligt afsæt i Danmarks erhvervsfremmestrategi for 2020-2023, hvor man identificerede fire udtalte styrkepositioner i Nordjylland med unikke vækstpotentialer: det blå (maritime erhverv og fiskeri), det grønne (energi og grøn omstilling), det smarte (IKT og digitalisering) og det attraktive (turisme).

Således har BRN også et særligt fokus på at understøtte disse styrkepositioner med strategiske satsninger i et stærkt fællesskab. Derfor arbejder vi for at realisere styrkernes vækstpotentiale ved at sikre gode rammevilkår for erhvervsudvikling og innovation i Nordjylland, som i sidste ende skal forbedre produktivitets¬udviklingen i nordjyske virksomheder og understøtte etableringen og fastholdelsen af arbejdspladser.

Det gør vi blandt andet gennem samarbejde og dialog med erhvervsliv, brancheorganisationer, fagbevægelse, erhvervshuset, klynger og uddannelsesinstitutioner. Det gør os i stand til strategisk at varetage fælles nordjyske interesser på en politisk bane og derigennem præge rammevilkårene.