Skip to content

Public affairs konsulent

 

Konsulent med næse for politik, samarbejde og nordjyske interesser.

Vil du arbejde for et stærkere Nordjylland? Hjælpe med at skaffe bedre vilkår for bæredygtig udvikling og vækst på tværs af de nordjyske kommuner? Og forfølge vigtige mål, som gavner hele landsdelen, og som de enkelte kommuner og regionen ikke kan nå selv? Så er du måske vores nye public affairs konsulent i BRN.

BRN står for Business Region North Denmark. Vi er et erhvervspolitisk samarbejde mellem de 11 nordjyske kommuner og Region Nordjylland, som skal udvikle hele landsdelen og styrke betingelserne for vækst. Vi er sat i verden som en fælles nordjysk stemme og arbejder blandt andet på at skabe grobund for grøn omstilling og vækst i hele Nordjylland, styrke erhvervslivets vækstbetingelser på strategiske nordjyske styrkepositioner og øge Nordjyllands tiltrækningskraft for investeringer og arbejdskraft.

Dine arbejdsopgaver

Vores sekretariat er lille og ambitionerne store. De nordjyske borgmestre og regionsrådsformanden udgør BRN’s bestyrelse og sætter sammen retningen for vores politiske prioriteringer og dertilhørende indsatser. Vi er klar med en ny strategi for BRN’s arbejde, og du vil derfor få rig mulighed for at sætte dit præg på, hvordan vi bedst fører strategien ud i livet, hvordan vi involverer vores mange samarbejdspartnere, og hvordan vi sætter et stærkt nationalpolitisk aftryk.

Dine vigtigste arbejdsopgaver bliver at:

 • Styrke Nordjyllands synlighed i politiske sammenhænge
 • Udarbejde handleplaner for politisk påvirkning inden for BRN’s strategiske indsatsområder i samarbejde med relevante aktører
 • Politisk betjening, herunder sagsfremstillinger, følge op på bestyrelsens signaler, udvikle konkrete handlingsspor, identificere og involvere relevante samarbejdspartnere
 • Koordinere og facilitere arbejdsgrupper, nye samarbejder, indsatser og politiske møder og events
 • Holde øje med relevante dagsordener og byde ind med debatstof og SoMe-indhold for vores bestyrelse
 • Være ansvarlig for vores kommunikation på forskellige platforme (hjemmeside, SoMe, nyhedsbrev, grafisk arbejde)

I nogle sammenhænge er din rolle at planlægge, koordinere og sørge for, at der bliver handlet på vores interesser og mærkesager. Altså være den, der får tingene til at ske. I andre sammenhænge fungerer du som rådgiver for vores bestyrelse og sparringspartner for dine kolleger.

Din profil

Vi søger en kollega med følgende kompetencer:

 • Du har en relevant uddannelsesbaggrund
 • Du har erfaring med public affairs, har politisk tæft og kan navigere i og skabe resultater i en politisk ledet organisation
 • Du er udadvendt, initiativ- og idérig, en stærk netværker, der er god til at samarbejde med eksterne aktører, herunder beslutningstagere og større organisationer
 • Du har solid indsigt i kommunale og regionale nordjyske forhold
 • Du er god til at tænke i helheder, se strategiske sammenhænge og formår at skabe en rød tråd og forbinde folk mellem de strategiske, taktiske og operationelle niveauer
 • Du kan selv indtage en konstruktiv og koordinerende rolle i tværgående samarbejder og har erfaring med at arbejde med de øverste organisatoriske lag i politisk ledede organisationer
 • Du evner at dykke ned i og analysere komplekse og varierende politiske dagsordner
 • Du er en stærk kommunikatør, der kan omsætte komplekse problemstillinger til klare budskaber – både i tale og på skrift
 • Du arbejder struktureret og med sans for detaljer

Vi søger en kollega, der kan hjælpe os med at få ting til at ske i et visionært politisk landskab. Du bliver en del af et lille, fagligt stærkt team og får en vigtig rolle som tovholder – både mellem BRN, de 11 nordjyske kommuner, Region Nordjylland og i BRN’s samarbejde med organisationer, virksomheder og andre samarbejdspartnere. Relationer og samarbejde er helt afgørende for, at vi lykkes.

Som vores kommende kollega har du fokus på synlighed og lyst til at varetage politiske interesser. Du har analytisk sans, næse for relevante dagsordener og evnen til at opbygge relationer med forskellige aktører, der kan være med til at fremme de nordjyske interesser og mærkesager. Og du har naturligvis flair for politisk kommunikation.

Du bliver ansat i BRN’s sekretariat og kommer til at arbejde tæt sammen med kolleger, der er vant til at hjælpe hinanden og tror på, vi opnår de bedste resultater, når vi løfter i flok.

Vi tilbyder

Som vores public affairs konsulent kan du regne med at indtage en spændende rolle i krydsfeltet mellem politik, samfund og en stribe forskellige aktører. Du får til opgave at være med til at sætte Nordjylland på landkortet, arbejde for fælles nordjyske interesser og hjælpe med både at løse komplekse problemstillinger og indfri store potentialer.

Du bliver en del af et stærkt sekretariat, som udover dig består af en politisk konsulent, sekretariatschefen og tre klima-medarbejdere, som arbejder på tværregionale klimaindsatser i Nordjylland. Vores dagligdag er båret af faglig sparring og tillid til hinandens evner og indsats. Vi har en uhøjtidelig tone på kontoret, må gerne grine i arbejdstiden og dyrker BRN fællesskabet.

Sekretariatet er placeret sammen med Aalborg Kommunes erhvervsafdeling, BusinessAalborg, Boulevarden 13, 2. sal. Du refererer til sekretariatschef Christine Lunde.

Vilkår og ansættelsesproces

Ansøgningsfrist: Torsdag den 31. august 2023

Tiltrædelse: Snarest muligt

Vi forventer at afholde første samtale tirsdag den 5. september 2023 og anden samtale tirsdag den 12. september 2023. Vi anvender personlighedstest og profiltest samt stiller enkelte opgaver i løbet af ansættelsesprocessen.

Der er tale om en fast stilling, hvor ansættelse sker på overenskomstmæssige vilkår.

Vil du vide mere?

For flere informationer er du velkommen til at kontakte sekretariatschef Christine Lunde på mobilnummer 2332 0332.

5 korte om Business Region North Denmark (BRN)

 • Etableret i 2015
 • Unik samarbejdsplatform bestående af de 11 nordjyske kommuner og Region Nordjylland
 • Arbejder for udvikling og vækst i hele Nordjylland med udgangspunkt fælles potentialer og udfordringer, for eksempel inden for grøn omstilling, infrastruktur, forsvar og kvalificeret arbejdskraft
 • Bestyrelsen består af de nordjyske borgmester og regionsrådsformanden
 • Direktionen består af de nordjyske kommunaldirektører og regionsdirektøren.

Tre vigtige dagsordner for Nordjylland og BRN netop nu

 • FORSVAR
  Gennem en dedikeret interessevaretagelsesindsats arbejder BRN målrettet for at sætte et så stærkt nordjysk aftryk i den kommende forsvarsaftale målt på arbejdspladser og udbygning af eksisterende enheder som muligt. Arbejdet indeholder foruden en mediemæssig indsats et væsentligt analysemæssigt aspekt, hvor vi italesætter hvordan Nordjylland kan styrke det danske forsvar.
 • GRØN ENERGI INFRASTRUKTUR
  Vi arbejder for at få udbygget energi-infrastrukturen i Nordjylland, herunder elnet-, brint- og CO2-infrastrukturen. En stærk grøn energi infrastruktur skaber de nødvendige forudsætninger for denne grønne omstilling i vores region, ligesom den sikrer, at det også i fremtiden vil være attraktivt at drive virksomhed i Danmarks nordligste region.
 • FREMTIDSSIKRING AF KRITISK INFRASTRUKTUR
  3. Limfjordsforbindelse, den nordjyske jernbane og luftfarten i Nordjylland er alle elementer, som tilsammen udgør en livsnerve for udvikling i Nordjylland. Derfor arbejder BRN for at sikre de bedste rammer for alle tre elementer, herunder, at anlæggelsen af 3. Limfjordsforbindelse igangsættes på det planlagte tidspunkt, at jernbanen nord for Limfjorden opnår fuld elektrificering, og at Danmarks første grønne indenrigsrute udgår fra Nordjylland.

Send ansøgning
Du sender din ansøgning ved at nedenstående knap og udfylde den formular, som kommer frem. Det er også muligt at vedhæfte bilag som f.eks. ansøgning og CV i begrænset omfang.