Dine persondata er sikre hos os

Dine persondata er alle slags informationer, der kan henføres til dig.

Vi registrerer dine persondata i det omfang, du selv giver eksplicit samtykke til, eller når du selv sender os eller indtaster informationer på vores hjemmeside.

Der er tale om kontaktoplysninger, herunder navn, e-mailadresse og evt. telefonnummer, og det vil typisk være i forbindelse med, at du har tilmeldt dig vores nyhedsbrev eller rettet henvendelse til os - således vi kan svare dig eller sende dig nyt fra BRN. Vi opfordrer i øvrigt til, at du benytter sikker digital post via borger.dk eller e-boks.dk, når du retter henvendelse til os.

Dine oplysninger bliver sikkert forvaret i Aalborg Kommunes IT-system, som overholder reglerne for behandling af personoplysninger.

Vi videregiver som udgangspunkt ikke dine oplysninger til andre. For dine henvendelser til os gælder det dog, at vi ved sletning skal videregive dem til arkivmyndighederne. Det står i arkivloven. 

Vi gemmer kun dine oplysningerne så længe, det er nødvendigt, og du kan altid tilbagekalde dit samtykke. I så fald gælder det alene fremadrettet - dine oplysninger slettes, og du vil ikke længere kunne modtage vores nyhedsbrev.

Hvis du har spørgsmål eller ønsker at tilbagekalde dit samtykke og afmeldes vores nyhedsbrev, kan du rette henvendelse til BRN-sekretariatet.

Læs mere om databeskyttelse og om dine rettigheder på datatilsynets hjemmeside.

Kontakt BRN

Læs mere