Indledning

Fastholdelse af nuværende arbejdspladser og etablering af nye er helt afgørende for Nordjyllands udvikling.  

De seneste år har været udfordrende for mange virksomheder i regionen, og flere kommuner har oplevet nedgang i antal arbejdspladser.

Samtidig er der skabt nye jobs indenfor de brancher, der repræsenterer væksterhverv som energi, sundhed, IKT, det maritime område, logistik, fødevarer mv.—og disse brancher er stærke i Nordjylland.

Nordjylland har gode forudsætninger for at skabe vækst og arbejdspladser i de kommende år.

De nordjyske kommuner og Region Nordjylland ønsker derfor at styrke samarbejdet om de nordjyske styrkepositioner via samarbejdet i Business Region North Denmark.

Væksthus Nordjylland har i tæt samarbejde med de lokale erhvervskontorer en vigtig rolle i at understøtte iværksætteri og vækst i de etablerede virksomheder. Denne indsats skal vedvarende prioriteres og udvikles.

 

 

Nøglepersoner

Henrik Hartmann Jensen
Sekretariatsleder
+45 25201571
hhj@aalborg.dk

Mette Højris Gregersen
Konsulent
+45 25201560
mhgr@aalborg.dk

Rasmus Engsig
Konsulent
+45 25201556
ren@aalborg.dk