Infrastruktur

Nordjysk sammenhold baner vejen for 3. Limfjords-
forbindelse

I forlængelse af bestyrelsesmødet i Business Region North Denmark (BRN) i dag fredag den 21. september 2018 fremsender formandskabet følgende pressemeddelelse

21. september 2018

Download som pdf

Vi har en god tradition for at stå sammen i Nordjylland. Det gør sig gældende i det politiske, blandt myndighederne og organisationerne samt tillige i samarbejdet herimellem. Det kommer vi langt med i det daglige samarbejde. Og det gælder også, når vi i fællesskab skal sikre de nordjyske interesser på den nationale scene.

Der er derfor god grund til, at vi – dvs. de nordjyske folketingsmedlemmer, erhvervslivet, organisationerne, regionen og kommunerne – står sammen i den helt afgørende mærkesag for den fortsatte vækst og velfærd i Nordjylland: Etableringen af Den 3. Limfjordsforbindelse!

Vi er på tværs af Nordjylland og forskellige organisationer enige om, at der hurtigst muligt skal vedtages en anlægslov for en 3. Limfjordsforbindelse med udgangspunkt i:

  • Kapaciteten i de to nuværende forbindelser er overskredet, og det hæmmer væksten og investeringslysten i Nordjylland – og dermed samfundsøkonomien i hele Danmark
  • Sårbarheden – de hyppige nedbrud i Limfjordstunnelen skaber problemer og usikkerhed for fremkommeligheden
  • Projektet har en høj samfundsøkonomisk forrentning og en af de højeste tilbagebetalingsrater blandt danske infrastrukturprojekter
  • VVM-redegørelsen forelå allerede i 2011
  • Den vestlige linjeføring over Egholm er fastlagt i en trafikpolitisk aftale blandt folketingets trafikordførere i juni 2014

Den 3. Limfjordsforbindelse er også hovedprioriteringen i den fælles nordjyske mobilitetsstrategi, hvor der er politisk fodslag om, at det er statens ansvar at sikre tilstrækkelig kapacitet og sikkerhed på vejnettet over Limfjorden. Dermed er det også statens opgave at finansiere en 3. Limfjordsforbindelse!

For det første fordi det er en national opgave at sikre den vitale danske infrastruktur. Den 3. Limfjordsforbindelse er ikke kun et nordjysk spørgsmål. Investeringen skal sikre vækst, udvikling og sammenhængskraft i hele landet, og forbindelsen er også et afgørende led i den internationale transportkorridor.

For det andet fordi Nordjylland udgør en væsentlig del af rygraden i Produktions Danmark og gerne vil bidrage til at skabe yderligere udvikling og velfærd til gavn for den danske befolkning. Dette forudsætter gode rammevilkår, der kan give de nordjyske virksomheder lige konkurrencevilkår.

For det tredje fordi Nordjylland ikke skal stilles anderledes eller ringere end andre landsdele, og en manglende national prioritering vil hæmme udvikling og velfærd for mere end 10 pct. af den danske befolkning.

Vi har i politisk regi tidligere drøftet mulighederne for delvis brugerbetaling. Vi har imidlertid den klare holdning, at dette ikke er relevant, så længe det ikke er udtryk for et generelt udbredt princip for finansiering af infrastrukturprojekter i Danmark.

På bestyrelsesmødet i Business Region North Denmark har vi igen dag drøftet emnet, og fra bestyrelsens side opfordrer vi alle nordjyske aktører til at holde fast og arbejde for det fælles mål. Det, vi mindst af alt har brug for lige nu, er, at vi nordjyder selv bidrager til en oplevelse af nordjysk uenighed om selve projektet.

Når det i Aalborg, via en alliance mellem byråd, erhvervsliv og fagbevægelsen, har været muligt at omprioritere indtægter fra dækningsafgiften m.m. på 30 mio. kr. årligt i de næste 20 år, som en markant medfinansiering af den statslige investering, så skal det ses som et ekstraordinært bidrag til en nødvendig politisk beslutning. Ledende landspolitikere har da også kvitteret positivt for udspillet.

Opfordringen herfra er, at vi sammen arbejder på at sikre, at den fornuftige investering bliver en topprioritering i den kommende nationale masterplan for statslige infrastrukturprojekter. Vi har en god sag. Der er øget erkendelse af flaskehalsproblemerne ved Limfjorden. Det økonomiske råderum i de statslige finanser vil være til stede i de kommende år. Den nordjyske strategi er at få prioriteringen med i masterplanen som et vitalt nationalt infrastrukturprojekt, der skal realiseres snarest muligt. Det er en mærkesag for BRN. Det opfordrer vi de nordjyske aktører til at bakke op om – frem for isoleret at markere forskellige særstandpunkter omkring finansieringsdelen.

 

På BRN – Business Region North Denmark´s vegne

Mogens Christen Gade
Formand, BRN

Kontaktpersoner

Mogens Christen Gade
Formand, BRN
mga@jammerbugt.dk
Direkte nummer: 4191 2001

Ulla Astman
Næstformand, BRN
ullaa@rn.dk
Direkte nummer: 3023 6454 

Thomas Kastrup-Larsen
Næstformand, BRN
tkl-byraad@aalborg.dk
Direkte nummer: 9931 1500


Se også:

Læs nærmere om BRN's involvering i arbejdet for en 3. Limfjordsforbindelse - og find ud af, hvorfor den er så vigtig for Nordjylland og Danmark.