Turisme

Ekstra 35. mio. kr. til nordjysk turisme

Business Region North Denmarks bestyrelse besluttede fredag, den 23. marts 2018, at principgodkende et nyt turismeinitiativ, der vil løfte den fælles markedsføring af Nordjylland som turistmål fra et nuværende årligt niveau på ca. 15 mio. kr. til 50 mio. kr. i 2021, altså en stigning på 35 mio. kr. henover tre år.

4. april 2018

Initiativet kommer fra en gruppe af nordjyske turistvirksomheder i samarbejdet Alletiders Nordjylland, og målet med initiativet er via en slagkraftig markedsføring, at øge vækstkurven i turismen i hele Nordjylland i konkurrence med øvrige destinationer. Bestyrelsesformand i BRN, borgmester Mogens Christen Gade udtaler:

 

”Dette erhvervsdrevne initiativ er både nødvendigt og godt. Det er nødvendigt, fordi nordjysk turisme i en årrække ikke har haft den samme vækst, som andre regioner og landsdele i Danmark. Turisme er af stor betydning for Nordjylland, og vi har potentiale til at tiltrække flere gæster – såvel udenlandske som danske. Med dette initiativ kan vi vende vækstkurven i turismen i hele Nordjylland”.

 

Fra kommunal og regional side lægges der i BRN stor vægt på, at initiativet kommer fra nordjyske turistvirksomheder, der har sat sig i førersædet for at skabe yderligere vækst i nordjysk turisme og skabe et markant løft i den fælles turismemarkedsføring.

Ideen bag initiativet er, at turisterhvervet selv skal investere og finde hovedparten af de 50 millioner kroner i egne kasser, og igangsætte en række fælles marketinginitiativer, der kommer hele Nordjylland til gode. Initiativet er i tråd med den nationale turismestrategi om at styrke også den internationale markedsføring, og dermed tiltrække flere gæster udefra.

”Vi ønsker fra BRN at samarbejde om vækst og udvikling i nordjysk turisme. Vi er derfor klar med et positivt tilsagn om flere midler fra BRNs side. Det regionale Vækstforum er også velvillig over for initiativet. Fra offentlig side sender vi hermed et kraftigt signal til hele Nordjylland og alle virksomheder om at bakke op om initiativet og skabe grundlag for at Nordjylland igen bliver gæsternes foretrukne feriemål. ”, forklarer Mogens Christen Gade og fortsætter:

” Turisme er en branche, der skaber omsætning og jobs i alle lokalområder i Nordjylland, og når turister bruger penge, smitter det af på den lokale detailhandel, byggesektoren og en lang række servicevirksomheder i hele Nordjylland” udtaler han.

Alletiders Nordjylland er et samarbejde mellem Fårup Sommerland, Nordsøen Oceanarium, Skallerup Seaside Resort og Aalborg Zoo, og de fire direktører står sammen om projektet. Direktør for Fårup Sommerland Per Dam udtaler på vegne af gruppen:

”Vi er meget glade for beslutningen og de positive signaler fra Business Region North Denmark og Vækstforum. BRN´s tilslutning og opbakning er et vigtigt signal om at stå sammen og løfte i flok, og nu skal vi i turisterhvervet i fællesskab påtage os opgaven med at nå i mål med ambitionen om at samle 50 mio. kr. til den fælles nordjyske turismemarkedsføring. Midlerne skal rejses både via tilslutning fra turisterhvervet, men også i form at tilslutning fra beslægtede brancher, der nyder godt at vækst i turistbranchen. ”, fortæller han og fortsætter:

”Det er vores mål, at den fælles markedsføring skal være med til at løfte væksten i nordjysk turisme op på niveau med det øvrige Danmark, og frem mod 2021 skal initiativet være med til at skabe et løft i turismeomsætningen på 1,7 mia. kr. og skabe 3.000 ekstra årsværk i de nordjyske virksomheder. ”, forklarer Per Dam, direktør i Fårup Sommerland.

 

Nordjylland har som turistdestination hele pakken, hvis man spørger initiativtagerne i Alletiders Nordjylland. Derfor skal vi i Nordjylland nu accelerere væksten ved at styrke den fælles markedsføring.

”Mine kollegaer i Alletiders Nordjylland og jeg vil bruge de kommende måneder på at gå forrest og skabe opbakning hos vore kolleger i branchen og hos andre virksomheder. Med BRN´s beslutning har vi fået et fantastisk afsæt for at nå målet. ” afslutter Per Dam.

Ifølge VisitNordjyllands formand Rikke Gandrup passer initiativet fantastisk godt til VisitNordjyllands kommende rolle som den fælles marketingorganisation i nordjysk turisme.

”VisitNordjylland er i gang med en større tilpasning af vedtægter og organisation, således at vi kan udfylde rollen som fælles marketingorganisation på bedste vis. Vi skal sammen med partnere i nordjysk turisme, VisitDenmark og de bedste marketingbureauer levere den bedste og mest effektfulde markedsføring for nordjysk turisme i Danmark og udlandet. Vi glæder os til at være med til at jumpstarte nordjysk turisme. ”, udtaler Formand for VisitNordjylland, Rikke Gandrup.

 

Initiativet er også præsenteret for de nordjyske turistchefer, som skal være med til at sikre at markedsføringen kommer hele Nordjylland til gode.