Projektbeskrivelse

Efter omstrukturering af turismefremmesystemet i 2014 besluttede de 11 nordjyske kommuner og Region Nordjylland, i regi af BRN, at VisitNordjylland videreføres som fælles nordjysk destinationsselskab.

VisitNordjylland har siden fungeret som operatør på den fælles markedsføring og kommunikation af Nordjylland som samlet turistdestination. Arbejdet hermed foregår i tæt arbejde med en bestyrelse bestående af repræsentanter for det nordjyske turismeerhverv, repræsentanter med særlige markedsførings- og kommunikationskompetencer samt direktøren for VisitDenmark.

Som følge af den erhvervsinitierede indsats for at øge midlerne til fælles markedsføring af nordjyske turisme, øges VisitNordjyllands budget fra 15 mio. kr. i 2018 til 50 mio. kr. i 2050. VisitNordjylland har således ansvaret for, sammen med nordjyske og nationale turisme- og turismefremmeaktører, at omsætte forøgelsen af midler til at flere turister i sidste ende vælger Nordjylland.

 

Projektets Formål

Formålet er, at VisitNordjylland fortsat kan planlægge og eksekvere den fælles markedskommunikationsindsats for nordjysk turisme.

Nøglepersoner

Ann Marie Søborg Karkov
Direktør, VisitNordjylland
ann.marie@visitnordjylland.dk