Projektbeskrivelse

Initiativet dækker Frederikshavn, Hjørring, Jammerbugt og Thisted Kommunes del-tagelse i foreningen Vestkystpartnerskabet.

Det nordjyske medlemsskab omfatter de fire vestkystkommuner, men ud fra ambitionen, om at Nordjylland skal betragtes som én samlet turismedestination, forankres medarbejder- og netværksressourcer hos Destination Nordjylland. Derved sikres det tværgående perspektiv, så indsatsen i Vestkystpartnerskabet også favner og tilgodeser Nordjylland som helhed.

Projektets Formål

Formålet med Vestkystpartnerskabet er at skabe struktur og sammenhæng i et stort langstrakt geografisk område. Der skal skabes vækst i turisterhvervet ved at tage afsæt i turisterhvervets ønsker og behov. Det er især det tyske marked, der er i fokus for aktiviteterne i Vestkystpartnerskabet.

Information

Tidshorisont

2015 - 2020

Økonomi

Estimeret 173,164 kr. årligt i medlemskab + 600.000 kr. årligt for administrativ medarbejder

Nøglepersoner

Laila Zielke
Projektleder, Partnerskab for Vestkystturisme / Nordjylland
laila.zielke@hjoerring.dk