Projektbeskrivelse

Gennem BRN har de 11 nordjyske kommuner og Region Nordjylland udviklet og igangsat en fælles indsats, som, over en treårig periode, skal bidrage til at øge antallet af højtuddannede i nordjyske SMV’er.

Initiativet består af to sideløbende delindsatser: En del målrettet virksomheder, hvor der fokuseres på at skabe vækst og udvikling i nordjyske SMV’er gennem tilførsel af højtuddannet arbejdskraft - og en del målrettet studerende og ledige nyuddannede, hvor der fokuseres på at motivere disse mod de job- og karrieremuligheder, der findes i de nordjyske SMV’ere.

Projektets Formål

Initiativet er en strategisk og langsigtet investering i at fastholde dygtige og veluddannede kandidater i regionen, og målet er, at erhvervslivet opnår endnu større vækst ved at tilknytte medarbejdere med videregående uddannelser.

Information

Tidshorisont

01. juni 2016 - 31. maj 2019

Økonomi

BRN medfinansierer 2.100.000 kr. ud af et samlet budget på 25.265.510 (8.3%)

Nøglepersoner

Lasse Thomsen
Projektleder, Væksthus Nordjylland
lt@vhnordjylland.dk