Projektbeskrivelse

Campingerhvervet har over en årrække mistet overnatninger, og erhvervet er i flere henseender udfordret. Tilbagegangen er en generel udfordring for turismesektoren, idet gæsterne på campingpladserne ligeledes bliver kunder i den lokale detailhandel, restaurationer og attraktioner m.v. .

Derfor fokuserer dette initiativ på at igangsætte og gennemføre en fokuseret udviklingsindsats, der bidrager til at skabe udvikling og vækst i det nordjyske campingerhverv.

Projektets Formål

Ambitionen er, at initiativet skal bidrage til at udvikle campingpladserne i relation til tværgående samarbejder (også ud over campingerhvervet), forretnings- og produktudvikling, markedsføring m.v. - og dermed styrke forudsætningerne for at skabe positive resultater i forhold til drift såvel som udvikling.

Information

Tidshorisont

2017 - 2019

Økonomi

BRN medfinansierer 450.000 kr. ud af et samlet budget på 3.620.000 kr. (12%)

Nøglepersoner

Anders Stryhn
Chef for Erhverv, Turisme & Landdistrikter, VækstJammerbugt, Jammerbugt Kommune
adt@jammerbugt.dk